Altınovalılar, maden projesini yargıya taşıyor

İzmir/Ayvalık Altınova beldesi açıklarında denizin içinde demir madeni işletilmesi projesi, bölge halkının tepkisini çekmeye devam ediyor. Bölge halkı, maden projesini yargıya taşıyor. Bilim insanlarına göre ise proje kapsamında demir değil, altın aranıyor.

Aksaray Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Hidrojeoloji Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Murat Kavurmacı'nın hazırladığı rapora göre Altınova denizindeki maden arama işlemi demir değil, altın olabilir. Kavurmacı, deniz tabanındaki cevherleşmenin yapısının incelendiğinde çıkarılmak istenen madenin demir değil altın olduğu kanısının güçlendiğini söylüyor.

Kavurmacı, demir cevheri zenginleştirmek için kimyasallar da kullanılabileceğini belirtiyor ve uyarıyor; bu maddeler deniz ekosistemi için risk içeriyor. Proje tanıtım dosyasını değerlendiren EGEÇEP Yürütme Kurulu Üyesi ve Jeofizik Yüksek Mühendisi Erhan İçöz de projenin birçok deniz canlısını öldürebileceği, ağır metal kirliliği yaşanabileceği uyarılarında bulunuyor.