TMSF: Darbe girişimin zararları "FETÖ"cülerden tahsil edilecek

15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişiminin arkasında Gülen cemaatinin olduğu hükümet tarafından ve mahkemeler tarafından ileri sürülüyor.

Hükümet, darbe girişimi sonrasında ülkenin uğradığı maddi ve manevi zararın da tahsilinin yapılmasını istedi. Bunun üzerine Başbakanlık tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na ( TMSF) talimat verildi.

Verilen talimat üzerine de TMSF, darbe girişiminde kamunun uğradığı maddi zarar ve Türkiye’nin marka değerindeki düşüşü hesaplamak için çalışma başlattı. Çıkan faturanın da, "FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı kişilerden" tahsil edileceği belirtildi.

TMSF, 14 Kasım’da bakanlıklara ve kurumlara önemli bir yazı gönderdi. Yazıda, TMSF’nin Başbakanlık’ın talimatıyla  15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle yaşanan zararların hesaplanması çalışmaları için koordinasyonla görevlendirildiği ifade edildi. TMSF, bu amaçla tüm bakanlıklar ile kurumlardan, uğradığı maddi zararları delilleriyle birlikte bildirmesini istedi.

TMSF tarafından gönderilen yazıda, darbe girişiminin maliyetinin, darbe girişimi gecesi çıkan olaylar sonucu oluşan maddi zarar, darbe girişiminin bozduğu istikrar ortamı nedeniyle ülke ekonomisine sirayet eden zarar, Türkiye’nin marka değeri ile imajının uluslararası arenada bozulması nedeniyle oluşan değer kaybından kaynaklı zarar olarak 3 ana başlıkta hesaplanacağı vurgulandı.

Kurumlardan, bildirilmesi istenen zarar kalemlerinden bazıları şöyle:

 • Darbecilerin sarf ettiği her türlü mühimmat (Hava araçlarının ve askeri araçların harekâtı için yapılan sarfiyat, harcanan mühimmat vs.).
 • Darbecilere karşı koymak için güvenlik güçlerinin sarf ettiği mühimmat ile kamu kuruluşlarının aldıkları tedbirlere ilişkin harcamalar.
 • Özel ve kamu binalarına verilen zarar ziyan.
 • Şehit ve gazilerin tedavi masrafları, yakınlarına ödenen tazminat ve bağlanan maaşlar gibi şehit ve gaziler ile bunların yakınlarına yapılan ve gelecekte yapılması öngörülen harcamaların bütünü.
 • Faiz oranlarındaki artış (Kamu ve özel sektör borçlanma maliyetlerine etkisi, faizlerin yatırım iştahı üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle oluşan zarar).
 • Döviz kurlarındaki artış ve borsada meydana gelen düşüş nedeniyle oluşan zarar.
 • Reel sektörde meydana gelen, sipariş iptalleri dahil her türlü zarar.
 • Güven ve istikrar ortamının tesisini teminen yapılan ilave harcamalar (Teşvik ve destek vb.).
 • Turizm gelirlerindeki düşüş.
 • Darbeye karışan örgüt mensupları ile örgütle iltisakları nedeniyle kamudan ihraç edilenlere devlet tarafından yapılan eğitim harcamaları.
 • İşsizlikteki artış.
 • Kamuda azalan insan kaynağı nedeniyle verimliliğin düşmesinden kaynaklanan kayıplar.
 • İlgili KHK’lar sebebiyle kapatılan kurumlarda çalışan personele yapılan ve yapılması öngörülen işsizlik maaşları...