May 12 2018

'İşler tıkırında': Ahval'den AB-Türkiye ticaretine ışık tutan yazı dizisi

Ahval, yeni araştırma haber dizisinde, Avrupa Birliği ülkelerinin büyük şirketleri ile Türkiye arasında giderek palazlanan akçeli işlerin perdesini aralıyor.

Yakın çekim araştırmalar, Avrupa Birliği liderleri Türkiye'nin hızla tırmanan insan hakları ihlalleriyle ilgili endişe belirtmeye devam ederken, AB şirketlerinin ticareti yoğunlaştırdığını ve yüksek oranda kar elde ettiğini gösteriyor.

Uzman görüşleri, temel insani değerlerde taban taban zıtlaşma yaşayan AB ile Türkiye'nin, ekonomi alanında nasıl kendine has bir uyum içinde olduğunun altını çiziyor.

Hukukun üstünlüğü konusunda birlik üyesi Macaristan'a dahi söz geçiremeyen AB, bu konuda Türkiye'ye herhangi olumlu bir etki yapabilir mi?

AB--Türkiye işbirliğine en önemli örnek, savunma alanında. Türkiye'nin uluslararası siyasetteki yeni yaklaşımı, yerli savunma sanayini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Ülkenin jeopolitik önemine odaklanan İtalyan şirketleri, Türk firmalarıyla ortaklık kurarak kendilerine yeni pazarlar açmayı amaçlıyorlar. İtalya-Türkiye ticaret hacmi son on yılda hemen ikiye katlandı, geçen aralık ayı itibarıyla 7.6 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde Türkiye vatandaşları temel hak ve özgürlüklerde derin bir çöküş yaşadı.

Yabancı yatırımcıların insan hakları ihlallerini umursamadığını belirten uzmanlara göre, Türkiye'deki yaygın baskıcı uygulamalar eninde sonunda mülkiyet hakları alanına kadar uzanabilir ve bu yatırımcılara zarar verebilir.

O halde soru şu: Avrupa şirketleri en ballı müşterilerinden biri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevi kötüye kullanmasına göz yummaları için kendi hükümetlerine lobi yapıyorlar veya yapacaklar mı?