Ahval’in bir senelik itibar karnesi

Bu günlerde Ahval’in birinci yaşını kutluyoruz. Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak üç dilde yayınlanan Ahval, Türkiye’de yaşanan güncel gelişmelerle ilgili gerçekleri, yetkililerin veya muhalefetin etkisi altında kalmadan ortaya koyabilecek güvenilir ve muteber bir medya kuruluşu oluşturmak için yapılan ilk denemeydi.

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkedeki yaşamın farklı boyutları üzerindeki kontrolünü sıkılaştırır ve bağımsız medyayı alaşağı ederken, Türkiye’deki çok sayıda bağımsız medya kuruluşunun kapatılmasının ardından doğan boşluğu doldurmak için Ahval yayına başladı.

Ahval bu amaca, Türkiyeli okuyuculara, Türkçe bağımsız ve güvenilir haber ve yorumlar sunarak ulaşmaya çalıştı.

Aynı şey, Türkiye ile ilgili bağımsız bilgi ve haber kaynaklarından mahrum kalmış Batılı okuyucular için de geçerliydi, zira diğer medya kuruluşları da Türkiye rejiminin iradesine boyun eğiyorlardı.

Ahval o noktada devreye girerek, yabancı okuyuculara, Türkiye ile ilgili, güvenilir ve iyi yazılmış İngilizce haberler sunmaya başladı.

Aynı şekilde Arap okuyucular da Türkiye’nin iktidar partisi yanlısı medyasının ve kuşkulu kaynaklardan fonlanan medya kuruluşlarının eline düşmüşlerdi.

İslamcı gruplar ve Müslüman Kardeşler’le bağlantılı bu medya kuruluşları, AKP’nin çizmeye çalıştığı Türkiye tablosunun propagandasını yapıyor ve partinin gündemini, stratejisini ve ideolojisini takip ediyorlardı

Arap okuyucuların Türkiye hakkında bildikleri şeyler, Türkiye’nin iktidar partisinin yakın bir müttefiki olan Müslüman Kardeşler’in kaynak sağladığı ve yönettiği medya kuruluşlarından öğrendiklerinden ibaretti.

Söz konusu kaynaklar Türkiye devletini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde, İslam Halifeliğini geri getirmek isteyen, İslam dünyasının meşru lideri olarak resmediyorlardı.

Arap okuyucular Türkiye’de asıl hedefin laik bir devlet olmadığı sonucuna ulaştılar. Laikliğin, iktidar partisi tarafından, ılımlılık ve demokrasi kisvesi altında güç kazanmak ve Arap ülkelerindeki İslamcı grupların desteğiyle nüfuzunu artırmak amacıyla, sadece bir taktik olarak hedeflenen bir şey olduğunu sandılar.

Yukarıda anılanlar, AKP yanlısı medyanın çizmeye çalıştığı tabloya ait birkaç örnek. Kısaca belirtmek gerekirse, söz konusu medya kuruluşları, Arap okuyucuları, Erdoğan’ın hak edilmiş bir lider olduğuna, sadece Türkiye’nin değil, tüm Müslüman dünyasının da lideri olduğuna ikna etmek istiyorlar.

Amaçları Arap okuyucuları zaferin ve ilerlemenin ancak ve ancak AKP modelini takip etmeleri halinde kazanılabileceğine ikna etmek.

Erdoğan ve partisi Arap dünyasında sahip oldukları popülariteye, Cumhurbaşkanı’nın otoriter politikalarını görmezden gelen, bağımsız olmayan bu medya kuruluşlarının yardımıyla kavuştular.

Tüm bu büyük güçlükler karşısında, söz konusu bağımsız olmayan medya kuruluşlarının, Arap okuyucuları etkilediği bir ortamda, Ahval Arapça yayınlarına Arap okuyucuların Türkiye’de yaşanan gerçeklerle ilgili farkındalıklarını artırmak amacıyla başladı.

Gerçek o ki, Türkiye ne Erdoğan’ın olmasını istediği şeye, ne de Müslüman Kardeşler’le ilişkili ya da onlarla yakın bağları olan medya kuruluşlarının çizmeye çalıştığı tabloya benziyor. Türkiye bunlardan çok daha fazlası.

Ahval’in Arapça sitesi, rejimin veya muhalefetin çarpıtma çabalarından bağımsız olarak, Türkiye’de yaşananlara ilişkin gerçek tabloyu sunuyor. Ahval, Türkiye ile ilgili hakikatleri ve Türkiye’nin Arap dünyası ile ilgili gerçek planlarını ortaya koyuyor.

Ahval, Arap okuyucularına Türkiye’nin iç politikasıyla, iktidar partisiyle ve muhalefetle ilgili, hem iyi, hem de kötü gerçekleri sunuyor, bilgi veriyor.

Ahval, Türkiye’deki siyasi partilerden hiçbirini, hiçbir zaman göklere çıkarmadı, onlardan hiçbirini Arap ve Müslüman dünyasına tam olarak uyan en iyi model olarak sunmadı.

Ahval muhalefeti de, iktidar partisini de eleştirdi, ama Ahval’in eleştirileri her zaman önyargılardan ve adam kayırmacılıktan uzak durdu ve bağımsız ve profesyonel medya kuruluşları tarafından benimsenen etik kurallara uydu.

Ahval, Erdoğan’ın yarattığı krizi ve çok sayıda Arap ülkesiyle sahip olduğu görüş ayrılıklarını, politikacıların insanların duymasını istedikleri şeyleri aktararak değil, okuyucularına sahada yaşanan gerçeklere ilişkin bilgiler vererek ele aldı.

Arap okuyuculara her zaman modern Türkiye’nin ekonomik rönesansına AKP’nin ‘bilgece liderliği’ sayesinde ulaştığı anlatılmıştı. AKP yanlısı medya kuruluşlarının okuyucular için çizdiği tablo buydu.

Söz konusu medya kuruluşları, Türkiye’de Erdoğan’ın ve onun iktidar partisinin izlediği politikaların bir sonucu olarak ortaya çıkan ekonomik ve finansal krizi hep görmezden geldiler.

Ahval, okuyucularına, refah dönemlerinde de kriz dönemlerinde de Türkiye’nin ekonomik durumu ile ilgili gerçekleri sundu. Türkiye döviz krizi ile, yüksek enflasyonla, tamamlanması mümkün olmayan mega projelerle uğraşırken, biz bunları, rejim yanlısı medya gibi, görmezden gelmedik.

Söz konusu krizlere ilişkin Türkiye hükümetinden ve diğer uluslararası kuruluşlardan alınmış rakam ve verilerle desteklenen haberler yaptık.

Haberlerimiz asla politikacıların veya iktidar veya muhalefet partilerinden herhangi birinin iki dudağı arasına sıkışıp kalmadı.

Arap okuyucuların Türkiye ile ilgili resmin, iyisiyle kötüsüyle tamamını görebildikleri ilk yılın bu olduğunu söyleyebiliriz, ama bunun ne son defa, ne de son yıl olmayacağına güvenimiz tam.

Ahval gelişmekte olan olaylarla ilgili dengeli haberciliğine, okuyucuları ile etkileşim içine girmeye, onların görüşlerini ve sorularını almaya, onlara yanıt vermeye devam edecek.

Ahval’in ilk yılı, özgür medyanın Türkiye’nin ve komşu Arap ülkelerin zorlu meselelerini ele almak için üstesinden gelmesi gereken güçlükleri ve üstlenmesi gereken sorumlulukları ortaya koydu.

Ahval ilk yılında, farklı geçmişlere sahip, içinde farklı kültürlerin ve milliyetlerin çeşitliliğini barındıran, becerikli ve yetenekli çalışma ekibi sayesinde başarılara imza attı ve kendisine güven duyulmasını sağladı.

Ekibimizin bir yıl gibi kısa bir süre zarfında bu büyük başarıyı elde edebilmesi geniş bilgi birikimi ve deneyimi sayesinde mümkün oldu.

Ahval, önümüzdeki yıllarda, itibarını ve gerçeğin peşinde koşma arzusunu hep muhafaza ederek, hızla gelişen olaylara ve aniden patlayan krizlere ilişkin haberciliğini sürdürecek.

Ahval’in ilk yılında hep muhafaza ettiğimiz müteyakkız ruh halini, önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz; ikinci yılımıza emin ve güvenli adımlarla giriyoruz. Ve hakikatlerin çarpıtılmaksızın ve politize edilmeksizin ortaya çıkartılmasına özgür medyanın katkı sunabileceğine ilişkin sarsılmaz inancımız sayesinde gerçeklere hep sadık kalacağız ve onları okuyucularımıza hep nesnel bir şekilde sunacağız.

Ghassan İbrahim / Ahval Arapça Editörü

Bu makale yazarın görüşlerini yansıtır. Ahval’in yayın politikası ve editoryal bakış açısı ile her zaman uyumlu olmak zorunda değildir.