Alevilerin bitmeyen matemi Kerbela

Muharrem ayı Hicri Takvime göre yılın ilk ayı olarak kabul ediliyor. Aleviler için ise Muharrem ayı aynı zamanda bir matem ayı. 

680 yılında Kerbela’da İmam Hüseyin ve beraberinde katledilen 71 kişinin yasını tutan Aleviler, bu Muharrem ayında da matem orucunun son bulması ile beraber aşureleri pay ettiler ve ‘birlik Cem’i’ düzenlediler. 

Baba Mansur Ocağı Dedesi Ali Kılıç, Muharrem ayı ile ilgili konuşmaya başlamadan evvel, “Bin sefer zulme uğrasan da bir sefer zalim olma” öğretisi ile hareket ettiklerini belirtiyor.  Çünkü Kılıç’a göre Türkiyeli Aleviler hala pek çok konuda ayrımcılığa maruz bırakılıyor…  Yine aynı ocağa mensup bir diğer dede Hüseyin Sevin ise Alevilerin yasal haklarının tanınması konusunda umutlarını yitirmediklerini belirtiyor. 

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kent 2 Cem Evi’nde Alevilerin aşure törenine ve Muharrem ayı Cem’ine katıldık. Matem orucunu ve Alevilerin yaşadığı güncel sorunları Alevi inanç önderlerinden dinledik.


Ceren Karlıdağ- Sakıp Yaşar