Anayasa Mahkemesi: Hatalı ödenen emekli maaşı geri alınırken faiz uygulanamaz!

Anayasa Mahkemesi (AYM) emeklileri yakından ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) hata ile yaptığı fazla ödemeleri geri alırken faiz işletemeyeceğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararına göre SGK’nin yetersiz araştırma ve denetimi nedeniyle yersiz ödenen emekli maaşları, faiz işletilmeden yalnız ana para olarak geri alınabilecek. 

Anayasa Mahkemesi’nin 11 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararına konu olan olay şöyle gelişti: 2002 yılında emekli olan Muzaffer Peker isimli işçi, 2006 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan Belpa A.Ş.’de çalışmaya başladı. 2009 yılının Haziran ayına kadar Belpa A.Ş.’de çalışan işçi Muzaffer Peker, emekli maaşını da almaya devam etti. 

SGK 2011 yılında, Belpa A.Ş.’nin kamu iştiraki olduğu gerekçesiyle burada çalışan kişilerin emekli maaşının kesilmesi gerektiğine, bu nedenle Muzaffer Peker’e 2006 ile 2011 yılları arasında ödenen 60 bin 455 TL emekli maaşının 14 bin 199 TL’lik faiziyle birlikte geri alınmasına karar verdi.

Peker’in, Belpa A.Ş.’de 2009 yılı Haziran ayına kadar çalıştığı yönündeki itirazı sonucu ödemesi gereken borç miktarı 32 bin TL anapara ve 10 bin 531 TL faiz olarak güncellendi.  

Açtığı davalar yerel mahkemede ve Yargıtay’da aleyhine sonuçlanan işçi Muzaffer Peker, aldığı emekli maaşlarını yasal faiziyle birlikte geri ödedi. 

Muzaffer Peker’in başvurusu üzerine konuyu inceleyen Anayasa Mahkemesi ise diğer emekliler için de emsal nitelik taşıyan bir karar verdi. 

AYM, ‘kanunu bilmemek mazeret sayılamaz’ gerekçesiyle Belpa A.Ş’de çalışmaya başlayan işçi Muzaffer Tekin’in emekli maaşı almaya devam etmesi nedeniyle kusurlu olduğu sonucuna ulaştı. Ancak esas kusurun, denetim ve inceleme görevini yerine getirmeyen ve hatalı işlemi 6 yıl sonra tespit edebilen SGK’ye ait olduğuna karar verdi.

Buna rağmen hatalı olarak ödenen ana paranın iadesinin talep edilebileceğine hükmetti. Aksi durumun sebepsiz zenginleşmeye yol açacağı ve sosyal adaletle bağdaşmayacağı vurgulandı. Buna karşın ödenen emekli maaşının, kanuni faiz işletilerek tahsil edilmesinin işçiye orantısız bir külfet yükleyeceğine dikkat çekildi. 

Sonuç olarak Yüksek Mahkeme, kamu kurumu niteliğinde bir kuruluşta çalışmaya başlayan kişinin emekli maaşının kesilmesini yerinde bulurken yapılan fazla ödemelerin faizi ile birlikte geri alınmasını mülkiyet hakkının ihlali olarak değerlendirdi. Ana paranın, faiz işletilmeden geri alınması gerektiğine hükmetti.

AYM’nin kararı, ihlal durumunu ortadan kaldıracak şekilde yeniden yargılama yapmak üzere Ankara 15. İş Mahkemesi’ne gönderildi.