Şub 23 2018

TÜİK'e göre Türkiye'nin yüzde 58'i 'mutlu'

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2017 yılı 'Yaşam Memnuniyeti' araştırmasına göre Türkiye'nin yüzde 58'i halinden memnun.

Yapılan araştırmada, mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı önceki yıla göre yüzde 3 düştü ve yüzde 58 oldu. Mutsuz olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 10,4'ten yüzde 11,1'e yükseldi. TÜİK araştırmasına göre, Türkiye'deki kadınlar erkeklerden daha mutlu. Kadınlarda mutluluk oranı yüzde 62,4 iken erkeklerde bu oran yüzde 53,6 oldu. Bu oran 2016 yılında kadınlarda yüzde 64,5 iken, erkeklerde ise yüzde 58,1.

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyine bakıldığında ise en yüksek mutluluk oranının yüzde 66,1 ile 65 ve üzeri yaş grubunda görülüyor.

45-54 yaş aralığındakiler ise yüzde 53,1 ile en düşük mutluluk oranına sahip grup. 2017 Türkiye Yaşam Memnuniyeti araştırmasına göre, hiçbir okul bitirmeyenlerde mutluluk oranı yüzde 62,5. Bunu sırasıyla yüzde 57,7 ile ilkokul mezunları, yüzde 57,4 ile lise ve dengi okul mezunları, yüzde 56,9 ile yüksek öğretim mezunları ve yüzde 56,1 ile ilköğretim veya ortaokul mezunları takip etti.

Mutlu olduğunu söyleyenlerin yüzde 60,6'sı evli. Bekarlarda ise bu oran yüzde 52,4. Cinsiyete göre incelendiğinde ise evli kadınların yüzde 65,2'sinin, evli erkeklerin ise yüzde 55,7'sinin mutlu olduğu görülüyor.

Kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 68. Yüzde 16,6 ise kendisini en çok mutlu edenin sevgi, yüzde 9'u başarı, yüzde 3,9'u para ve yüzde 1,9'u ise iş olduğunu beyan etti.

Alınan hizmetler anlamında Türkiye'de bireyleri en mutlu eden hizmetin ise asayiş olduğu ifade ediliyor. En yüksek memnuniyet oranı yüzde 74,4 ile asayiş hizmetlerinde gerçekleşirken bunu sırasıyla; yüzde 72,3 ile ulaştırma, yüzde 71,7 ile sağlık, yüzde 62,5 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 54,6 ile eğitim ve yüzde 54,1 ile adli hizmetlerden memnuniyet takip etti. Ankete göre bireylerin yüzde 73,4'ü kendi geleceklerinden umutlu olduğunu söyledi.

https://www.artigercek.com/hayat-tuik-e-guzel