Tem 17 2018

KONDA: 'Endişeli Modernler'den muhafazakarlara Türkiye insanının 24 saati

24 Haziran seçimleri öncesi açıkladıkları kamuoyu araştırması ile en yakın sonucu tahmin eden KONDA Araştırma Şirketi, Türkiye’de insanların hayat tarzlarına ilişkin yaptıkları araştırmayı açıkladı.

Şubat 2018’de 15 yaş üstü nüfusu temsilen 5 bin 793 kişi ile görüşerek gerçekleştirilen  araştırma, kişilere 24 saatlerini neler yaparak geçirdiklerini soruldu.

Araştırma sonuçlarına göre televizyon karşısında harcanan ortalama süre günde 3 saat...

Özellikle akşam saatlerinde toplumun yarıya yakını televizyon seyrederken en çok 21:00-22:00 arası izleniyor.

Araştırmada ibadete ayrılan zaman dilimine ilişkin veriler de var. İbadete günde bir saatin üstünde zaman ayırdığını söyleyen katılımcılar, eğitime ise bir saatin biraz altında zaman ayırdıklarını belirtiyor.

Günde bir saatten az vakit ayrılan “eğlence” başlığının altında ise gezmenin, etkinliğe gitmenin yanında akraba, eş dost ziyareti yer alıyor.

Ev işleri ise kadın erkek arasındaki en büyük ayrımı ortaya koyuyor.

İnteraktif bir yayınla paylaşılan araştırma sonuçlarında her saat dilimine göre insanların neler yaptıklarını görüntüleyebiliyorsunuz.

Türkiye’de insanların vakitlerini internete ayırdığı zaman dilimi ise 22:00-23:00 arasında.

Araştırma, farklı kategorilere göre farklı sonuçları da bulabilmenize olanak sağlıyor.

KONDA, dokuz sınıfa ayırmış toplumu. Bunlar şöyle sıralanıyor:

  • Endişeli Modernler
  • Mazbut Modernler
  • Muhafazakar Modernler
  • Uzaktakiler
  • Ortadakiler
  • Mahallenin Gençleri
  • Dini Muhafazakarlar
  • Kırsal Gelenekselciler
  • Hayata Tutunanlar

‘Muhafazakar Modernler’ olarak adlandırılan kesim, toplumun yüzde 15’ini oluşturuyor.

Bunlar günde yaklaşık 4 saatlerini çalışmaya, 2,5 saatlerini televizyona, 2,5 saatlerini ise internete harcıyorlar. 

KONDA, bu kesimi şöyle tanımlıyor:

“Metropollü, çok genç, kadın-erkek oranı eşit, eğitimli, şehir ve metropolde büyümüş, annesi-babası ortalamadan daha yüksek eğitimli, yarısı bekar, 3-5 kişilik çekirdek ailelerden oluşuyor, beyaz yaka, esnaf veya öğrenciler, yarısı kendini Modern olarak tanımlıyor, Dindar Muhafazakâr yok, Ak Partili oranı düşük, kararsız çok, CHP ve MHP seçmeni Türkiye ortalamasından yüksek, hukukun üstünlüğünden yana, solcu, internetten alışverişe meraklı, okul ve iş arkadaşlarıyla sık sık görüşüyor, kültürel etkinliklere katılım oranı yüksek, kiracılar, apartmanda yaşıyorlar, örtünmüyor, Ateist ve sofu değil, inançlı ya da dindarlar.”

Bir de ‘Dini Muhafazakarlar’ olarak sınıflandırılan kesim var. Bunlar da yüzde 11’lik bir orana sahipler. 

Dini Muhafazakârlar günde 4.5 saatten fazla zamanı çalışarak geçiriyor, işe en uzun süre ayıran küme bu sınıf ve 1,5 saatini ise ibadet ederek geçiriyor. 

KONDA’nın bu kesime yönelik tanımlaması ise şöyle:

“Kentliler, erkek oranı yüksek, eğitim durumu Türkiye ile aynı, evli oranı yüksek, haneler ortalamadan biraz daha kalabalık, esnaf oranı en yüksek küme, Dindar Muhafazakâr, ağırlıklı olarak Ak Parti seçmeni, parti üyeliği en fazla olan küme, yarısından fazlası dini kuralların toplumu şekillendirmesi gerektiğini düşünüyor, en sağcılar, içki içmiyor ama yarısına yakını başkalarının içmesinden rahatsız olmuyor, iş arkadaşları ile sık sık görüşüyor, kültürel etkinliklere katılımda Türkiye ortalamasından farklı değiller, ev sahipliği yüksekçe, müstakil ev ve gecekondu oranı yüksek, kıt kanaat geçinmiş, Hanefi Müslüman, örtünüyor, dindar.”

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de ‘Endişeli Modernler’e ilişkin veriler.

Endişeli Modernler günde ortalama 4,5 saatlerini işe, 3,5 saatlerini de internete harcıyor. İnterneti en fazla kullanan grup olmanın yanında sosyalleşmeye de ortalama 1,5 saat ile gün içinde en fazla zaman ayıranlar onlar.
Yüzde 40’ı CHP seçmeninden oluşan bu kesimin yüzde 80’i alkol tüketiyor ve yüzde 17’si kendisini ateist olarak tanımlıyor.

Metropolde yaşama oranı en yüksek küme bu sınıf. Üçte biri İstanbul’da…

Kadın-erkek oranı eşit, çok genç, üçte biri 25 yaş altı, yarısı üniversite ve üzeri eğitimli, İstanbul ve Ankara doğumluların oranı yüksek, kendisi göçmüş oranı en fazla, metropolde büyümüş, annesi-babası eğitimli, yarıdan fazlası bekâr, tek başına yaşayan çok, üst düzey ve öğrenci oranı yüksek, yüzde 90’ı kendisin modern olarak tanımlıyor.

KONDA’nın sitesinde yer alan interaktif araştırmanın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.