Askerlik süresini altı aya düşüren düzenleme kabul edildi

Binlerce askeri ve askerlik çağındaki gençleri ilgilendiren yeni askerlik yasasıyla ilgili düzenlemede askerlik süresini altı aya düşüren düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti.

TBMM Genel Kurulu'nda AKP'nin Askeralma Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor. Temel kanun olarak ele alınan teklifin ilk bölümünde yer alan iki madde geçtiğimiz hafta benimsenmişti.

Genel Kurul dün 3. maddeden başlayarak teklifi görüşmeye devam etti. Teklifin askerlik süresini altı aya indiren 5. maddesi, Cumhurbaşkanı'na askerlik süresini bir katına kadar artırma ve yarısına kadar indirme yetkisi veren fıkrası partilerin ortak önergesiyle rötuşlanarak kabul edildi.

Kabul edilen önerge ile maddenin "Hizmet süresi erbaş ve erler için altı ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 aydır. Hizmet sürelerini ihtiyaca göre bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanınca karar verilebilir" şeklindeki fıkrasına "Bu şekilde belirlenen hizmet süresi altı aydan az olamaz" hükmü eklendi.

Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığı'nca uygun görülecek sayıda ve altı ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek.

Bu şekilde askerlik hizmetine devam edenlerin vazgeçme talepleri kabul edilmeyecek. Bu yükümlüler hakkında ilk altı aylık hizmet süresi için ayrı, diğer altı aylık hizmet süresi için ayrı terhis belgesi tanzim edilecek.

Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak, kalanları görevlerine devam edecek.

https://tr.sputniknews.com/turkiye/201906181039404008-askerlik-suresini-6-aya-indiren-yasa-teklifi-kabul-edildi/