Sabah yazarı: Atatürk araçsallaştırılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk'e yönelik övgülerinin ardından Kemalizm tartışmaları gündem konusu oldu. Son olarak hükümete yakın Sabah Gazetesi yazarından da ilginç bir çıkış geldi.

Şükrü Hanioğlu, tartışmalar ışığında 'Kemalizm'ler üretilmesini "çoğulculuk" ve "demokratikleşme" göstergesi olarak görmenin anlamlı olmadığına değindi.

Hanioğlu, "böylesi bir gelişmeden ziyade, toplumda siyasal farklılıkları aşan "otoriter siyaset" eğiliminin güçlenmesini yansıtmaktadır" diyor.

Hanioğlu'na göre 'Kemalizmler'in çoğalmasının bir başka olumsuz etkisi, Atatürk'ün tarihselleşmesini önlemesi. Bu durum, Atatürk'ü değişik tartışmaların aktörü haline getiriyor. Bunun, Atatürk'e duyulan 'saygı'dan çok, Atatürk'ün adının araçsallaştırılmasının göstergesi olduğunu ifade ederek şunları söylüyor:

 

Uzun süre siyasetin sınırlarını çizen, sonrasında ise logokratik söylemi şekillendiren "yanılmaz kurucu lider kültü," Atatürk ile özdeşleştirilen fikir ve siyasetlere kalın bir "meşruiyet zırhı" sağlamaktadır.

"Kemalizm," son tahlilde, çoğulculuk karşıtı "otoriter siyaset" ve "toplummühendisliği"ni meşrulaştırıcı bir araç işlevi görmektedir. Onun Tek Parti idaresi, 1960 "Milli Birlik"çileri, 1971 muhtıracıları, 1968 sonrasının "Millî-Demokratik Devrim"cileri, Kenan Evren liderliğindeki cunta, 28 Şubat "post-modern" darbecileri ve günümüz ulusalcıları tarafından savunulması bu araçsallaştırmayı ortaya koymaktadır.

Bu hareketlerin her biri gerçek "Kemalizm"in kendilerininki olduğunu savunmuştur. Ancak bunların "yukarıdan aşağıya siyaset" ortak paydasında buluştuğu, herhangi bir "Kemalizm" biçiminin "otoriter" olmayan yaklaşımlar ve siyaset üretmesinin mümkün olmadığı unutulmamalıdır.