İkinci Bölüm - Mustafa Kemal Paşa’yı Samsun’a götüren altı aylık yol haritası - Son hazırlıklar ve yola çıkış

Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nden Doçent Doktor Ahmet Kuyaş Dersimiz Tarih podcast programının ikinci bölümünde Mustafa Kemal Paşa’yı Samsun’a götüren altı aylık yol haritasını ve devamında yaşanılanları anlatmaya devam ediyor.

İkinci bölümü dinlemek için ▶️ tuşuna basın

- 19 Mayıs 1919'u modern Türkiye Cumhuriyeti tarihinde nasıl tanımlarsınız?

- Mustafa Kemal Paşa’nın kafasında ne vardı?

- Mustafa Kemal Paşa Ahmet Rıza ile görüşüyor mu? İlişkileri neydi?

- Mustafa Kemal Paşa’nın İttihad ve Terakki ile ilişkileri nasıldı?

- Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu'ya geçme kararı ne zaman ve nasıl verildi?

- Mustafa Kemal Paşa Samsun'a gelişte neler oldu ve hangi güzergahlara yöneldi?

- Mustafa Kemal Paşa Anadolu'yu örgütlerken Ermeni katliamı ve tehcirine bulaşmış kişilerle işbirliği yapmak zorunda kalacağını biliyordu. Tavrı ne oldu?