Avrupalı seçmen sağa kayıyor

Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre seçmenlerin her geçen gün biraz daha sağa kaydığı ortaya çıktı. Fransa’da seçmenlerin yüzde 38’i sağ eksende görülürken, yüzde 24’ü solda yer aldığı yönünde fikir beyan etti.

Fransa’nın Siyasal İnovasyon Vakfı (Fondapol) tarafından yapılan ve 4 ülkenin baz alındığı bir araştırmaya göre Avrupalı seçmenin sağa kaydığı ortaya çıktı. Fransız Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne bağlı Cevpof ile kamuoyu araştırma şirketi OpinionWay tarafından belirlenen 'Siyasi Güven Barometresi' verilerine göre yapılan araştırma, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere’de gerçekleştirildi.

 

Avrupa siyaset dünyasının sağ-sol ekseninde yapılan araştırmada, sağ ve aşırı sağdaki yükselişin her geçen gün biraz daha arttığına dikkat çekildi.

Genellikle aşırı sağ ve sağ partiler seçmenlerini yaşlı nüfus nezdinde bulurken, araştırma yapılan 4 ülkede de sağ ve aşırı sağ seçmen oranı genç nüfus içinde de yükseliş gösterdiği belirtildi. 18-34 yaş aralığındakilerin yüzde 41’i kendisini sağ veya aşırı sağ eksininde görürken, 65 yaş üstü kişilerin yüzde 40’da kendilerini aynı konumda görüyor.

Kimlik tartışmaları ile ekonomik koşulların seçmenlerin sağa kaymasında rol oynarken, 4 ülkede asıl sebebin göçmenler ile radikal İslamcı terör korkusu olduğu ifade edildi.

'Politik yelpazede kendinisi sağ-sol ekseninin neresinde buluyorsunuz' şeklindeki soruya Fransa’dan cevap verenlerin yüzde 24’ü sol partileri gösterdi. Almanya’da sol parti oranı yüzde 26 olarak kaydedilirken, İngiltere’de yüzde 25, İtalya’da yüzde 27 katılımcı 'kendimi solda buluyorum' şeklinde yanıt verdi.

Araştırmada fikir beyan edenler arasında, Fransa’da yüzde 17, Almanya’da yüzde 29, İngiltere’de yüzde 19, son olarak İtalya’da yüzde 13 oranında katılımcı kendini politik eksende merkezde olduğu yönünde görüş bildirdi.

Sağ ve aşırı sağa yönelik eğilimlerde artış görülen araştırmaya göre, Fransa’da yüzde 38, Almanya’Da yüzde 36, İngiltere’de yüzde 40 ve İtalya’da yüzde 44 oranında katılımcı kendini sağda gördüğü yönünde beyanda bulundu. 

Avrupalı seçmen İslam’ı bir tehdit olarak görüyor

Araştırmada görüş belirten Fransızların yüzde 62’si, Almanların yüzde 62’si, İtalyanlar’ın yüzde 57’si ve İngilizlerin yüzde 50’si 'İslam’ın bir tehdit olduğuna inanıyor' şeklinde not düşüldü. 

Fikir beyan edenlerin yüzde 60’ı ükelerinde çok fazla göçmen olduğuna inanıyor

'Ülkenizde göçmen sayısının fazla olduğunu katılıyor musunuz?' şeklindeki soruya 4 ülkedeki seçmenin yüzde 60’ı evet, yüzde 36’sı hayır, yüzde 4’ü de fikrim yok şeklinde cevap verdi.

'Ülkeniz göçmenlere kapanmalı mı' şeklindeki soru Fransız seçmen nezdinde yüzde 63, Alman ve İtalyan seçmenlerden yüzde 54, son olarak İngiliz seçmeninden yüzde 53 oranında evet cevabı aldı. 

 

Haberin kaynağına buradan ulaşabilirsiniz