Macron: 'Fransa’daki İslam’ı yeniden yapılandıracağız'

Radikal grupların camilere sızması, cami imamlarının bizzat radikal İslam’ın temsilcisi haline gelmesi Avrupa’nın büyük sorunu.

Avrupa, uzun yıllardır İslam toplumuyla ilişkisini sorguluyor, tartışıyor, yokla arıyor ama adım atamıyor.

İslam toplumu, Avrupa’da hayatın hem içinde hem dışında… Belirli gettolara kapanmış olması, eğitimsizliğin yoksulluğu, yoksulluğun nefret ve şiddeti körüklediği bir kısır döngü söz konusu.

Fransa’nın genç Cumhurbaşkanı Macron, bu konuya el atmakta kararlı. Amerika’nın Sesi’nden Arzu Çakır’ın Paris’ten yazdığına göre, Emmanuel Macron ülkedeki Müslümanlar'ın yaşam ve örgütlenmelerini tümüyle yeniden düzenleyecek köklü adımlar atmaya hazırlanıyor.

Macron, Pazar Gazetesi Journal du Dimanche’a, "Fransa’daki İslam’ın yeniden yapılandırılması için 2018’in ilk çeyreğinde, köktencincilikle mücadelenin yanısıra,ülkedeki Müslüman örgütlenmeleri ve onların devletle ve toplumla ilişkilerini yeniden düzenleyecek önemli reformlar getireceklerini,'' şeklinde konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İslam’la Cumhuriyet arasında bir sorun olduğunu belirterek, bunun yeniden düzenlemek gerektiğine işaret etti ancak 1905 Laiklik Yasası’na dokunulmayacağım söyledi:

"Seçimimiz ne olursa olsun, benim hedefim Laiklik Yasası’nın kalbinde yer alan ilkeyi hayata geçirmek. Yani inanma ve inanmama hakkını, özgür irade ve ulusal uyumu sağlamak.’’

Reform projesinin en hassas noktası imamların finansmanı ve eğitimi konusu. Zira Fransız hükümeti, özellikle bu iki konuda yabancı ülkelerin Fransa’nın içişlerine karıştığına inanıyor. Laiklik Yasası’na karşı olmasına rağmen, bu ülkeler cami yapımına katkı yapıyor ve Fransa’da görev yapan 300 imamı doğrudan bu ülkeler gönderiyor. 

Proje çerçevesinde, camilerin finansmanı, yeni cami yapımı için toplanan yardımlar ve imamların Fransa’da eğitimi için gereken finansal desteği toparlama konusunda yeni kriterler getirilmesi planlanıyor.

Reformun temel hedeflerinden biri imamların eğitim meselesi.

İmamların eğitim programında yalnızca dini eğitim değil, imam adaylarının üniversite eğitiminden de geçmesi ve laiklik hakkı, sivil haklar, inanç hakları, dinlerin Fransa’daki tarih ve sosyolojisi gibi dersler almaları da öngörülüyor.

Yahudilerin temsilcisi "Grand Rabin /Baş Haham" statüsü gibi, "Grand İmam/Baş İmam" statüsü oluşturulması da tartışılan yenilikler arasında. 

Büyük İmam’ın Müslüman toplum arasında dini ve ahlaki otorite olmasının yanısıra, politik kurumlar önünde de güçlü bir temsilci olması hedefleniyor.

Aşırı sağ Front National’in lideri Marine Le Pen, ise projeye karşı. "Projenin kabul edilemez olduğunu ve derhal camilere yapılan yardımların kesilmesi," gerekiğini savunan Le Pen, İslam toplumu ile devlet arasında bir sözleşme anlamına gelen "Concordat" imzalanması ve bunun için anayasa değişikliğine gitmesinin de kabul edilemez olduğunu savundu. Dış ülkelerin etkisinin kesilmesi bölümüne ise destek verdiklerini söyledi.

Fransızlar’ın yüzde 56’sı ‘bir arada yaşama’ inanıyor. FFransa’da LFOP araştırma firması tarafından yapılan son anket, Fransızlar’ın yüzde 56’sının İslam ile Fransız toplumunun bir arada yaşayabileceğine inandığını gösterdi. 

https://www.amerikaninsesi.com/a/macron-fransadaki-islami-yeniden-yapilandiracagiz/4249669.html

Related Articles

مقالات ذات صلة

İlgili yazılar