Şub 20 2018

AYM: Eşcinsel askerlerin meslekten atılması demokrasiye uygun

Ülkede son dönemlerde toplumu ve kurumları baskısı altına alan muhafazakar eğilimden en çok etkilenen gruplarına başında eşcinseller geliyor.

Anayasa Mahkemesi, verdiği yeni bir kararla, eşcinsel erkeklerin askerlikten atılacağını duyurdu.

Makheme, askerlik hizmetinin gereği gibi yürütülmesi için eşcinsel ilişki yaşayan askerlerin ordudan atılmasını Anayasa'ya uygun buldu.

AYM, Askeri Ceza Kanunu'nun, eşcinsel ilişki yaşayan askerlere Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası verileceğine ilişkin hükmünün iptal istemini reddetti; konuya ilişkin kararının gerekçesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi heyeti eşcinsel ilişki yaşayan askerlere Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) çıkarma cezası verilebileceğine dair kararını oy çokluğu ile alırken çoğunluk görüşüne katılmayan üye Başkanvekili Engin Yıldırım’dı.

Karşı oyunu 22 sayfa olarak açıklayan Yıldırım, luslararası sözleşmelere, cinsiyet temelli ayrımcılıkla mücadele konusunda alınan tavsiye kararlarına ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını paylaştı.

Dünya toplumlarının çoğunda çok yakın zamanlara kadar aynı cinsten kişilerin cinsel ilişkide bulunmasının doğal olmayan cinsel davranış kapsamında görülüp, "hastalık" veya "sapkınlık" olarak nitelendirildiği ve cezai yaptırımlara tabi tutulduğunu hatırlatan Yıldırım, "Gelişen insan hakları anlayışı ve toplumsal yaklaşımlarla birlikte bu, değişmeye başlamıştır. Eşcinsel ilişkilerin 'gayri tabii mukarenet' kavramı içinde değerlendirilmesi, insan hakları alanında ortaya çıkan çağdaş gelişmelerle çelişmektedir..." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, AİHM'in, eşcinsel olmanın veya ilişkide bulunmanın, ordudan çıkarılma için tek neden olmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi maddelerini ihlal ettiği sonucuna vardığını aktardı.

Kararın arkasında yatan olay bir asker hakkında eşcinsel eğilimleri nedeniyle "gayri tabii mukarenette bulunmak" suçundan kamu davasının açılmış olmasıydı.

Askerin yargılamasını yapan Askeri Yargıtay 1. Dairesi, Askeri Ceza Kanunu'nun, "Bir kimseyle gayri tabii mukarenette bulunan asker kişiler hakkında TSK'dan çıkarma cezasına, erbaşlar hakkında rütbenin geri alınmasına hükmolunur." şeklindeki kuralının Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına vararark iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Özel hayatın en mahrem kısmında yer alan cinsel faaliyetleri nedeniyle bir kişinin meslekten atılmasının özel hayata saygı gösterilmesini isteme hakkına ölçüsüz bir müdahale oluşturduğu iddia edilen itiraz gerekçesinde, emniyet görevlilerinin veya mülkiye, yargı ve din hizmetleri gibi görevlerde çalışanların gayri tabii mukarenette bulunmaları halinde meslekten çıkarma gibi ağır bir cezai yaptırıma tabi tutulması söz konusu değilken, asker kişilerin meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu öne sürülmüştü.

Başvuruyu esastan inceleyen AYM gerekçesinde, "Bu tür cinsel davranışlar, çok farklı şekillerde ortaya çıkabileceği gibi kişiden kişiye veya toplumdan topluma farklılık gösterebilir. Anayasa Mahkemesinin 1 Nisan 2015 tarihli kararında belirtildiği üzere, söz konusu davranışlar, tüm toplum düzenlerinde doğal olarak kabul edilmesi mümkün olmayan, toplumun ahlaki standartları üzerinde olumsuz etkisi bulunan cinsel davranışlardır." ifadelerini kullandı. 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/930300/Anayasa_Mahkemesi_escinsel_askerlerin_meslekten_atilmasini_demokrasiye_uygun_buldu.html