AYM, Yargıtay’ın kararını bozdu: Bankaya yatan emekli maaşı mülkiyettir, geri alınamaz!

Anayasa Mahkemesi, emeklileri ve mirasçılarını yakından ilgilendiren önemli bir karar verdi. Mirasçı Muratcan Kolçak’ın başvurusunu karara bağlayan Yüksek Mahkeme, bankaya yatan emekli maaşının mülkiyet hakkı kapsamına girdiğine ve geri alınamayacağına hükmetti.

AYM’nin 17 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararına konu olan olay özetle şöyle gelişti: 1999 yılında emekli olan H.K’nın emekli maaşı, talebi üzerine banka hesabına yatmaya başladı. H.K’nın 2004 yılına kadar emekli maaşını hiç çekmemesi nedeniyle banka, biriken parayı Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) iade etti. SGK de kişinin emekli maaşını dondurdu. Emekli olan H.K’nın 2012 yılında vefat etmesi üzerine mirasçıları, biriken 13 yıllık emekli maaşının kendilerine ödenmesi talebiyle SGK’ye başvurdu. 

SGK, 2007 ile 2012 yılları arasındaki döneme ilişkin 42 bin TL’lik biriken maaşı mirasçılara ödedi. 1999 ile 2007 yılları arasındaki maaşları ise 5510 sayılı Kanun’da öngörülen beş yıllık zaman aşımını gerekçe göstererek ödemedi. Mirasçılar konuyu mahkemeye taşıdı. Ankara 7. İş Mahkemesi mirasçılar lehine karar verdi. Ancak Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, beş yıllık zaman aşımına atıf yaparak İş Mahkemesi’nin kararını bozdu.

Hukuk mücadelesinden vazgeçmeyen mirasçı Muratcan Kolçak, mülkiyet hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. AYM, bütün emeklileri ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Bankaya yatan ancak SGK tarafından geri alınan 1999 ile 2004 dönemine ilişkin emekli maaşının, kişinin banka hesabına aktarılmış olması nedeniyle artık kişisel mülkiyet olduğuna karar verdi. SGK’nin bu parayı emeklinin mirasçılarına ödememesinin, Anayasa’nın ı35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlali olduğuna hükmetti. Bu döneme ilişkin biriken paranın faiziyle mirasçılara ödenmesine karar verdi.

AYM ayrıca, başvurunun yapıldığı 2012 yılından geriye dönük olarak beş yıllık zaman aşımı dikkate alındığında 2007 yılından itibaren emekli maaşının yeniden bağlanabileceğine, dolayısıyla 2004 yılı ile 2007 yılı arasındaki döneme ilişkin bir ödeme yapılamayacağına hükmetti.