İş Bankası'ndan sonra Akbank da kar dağıtmıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) İş Bankası'na kar payı dağıtmasına izin vermemesinin ardından Akbank da kâr payı dağıtmama kararı aldı.

Akbank, kâr payı dağıtmama ile ilgili açıklamasında, hissedarların, çalışanların ve bankanın çıkarı için bu kararın alındığını duyurdu.

Temettü dağıtmama kararı ile ilgili Akbank'tan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) şu açıklama yapıldı:

"Banka'nın kâr payı politikası, ulusal ve/veya global ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması ve Banka'nın özsermaye yeterlilik oranının hedeflenen seviyede olması koşuluyla, dağıtılabilir kârının yüzde 40'ına kadar olan bir tutarın, nakit ve/veya pay olarak ortaklara dağıtılmasıdır.

Bununla birlikte; hissedarların, bankanın ve çalışanların uzun vadeli menfaatleri gözetilmek ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun sektörün özkaynaklarının güçlendirilmesine yönelik yönlendirmeleri dikkate alınmak suretiyle, 2018 yılı faaliyetlerinden sağlanan 5.689.643.567,48 TL.'lik net kârdan ortaklara kâr payı ödemesi yapılmamasına, net kârın tamamının "Olağanüstü Yedekler"e aktarılmasına karar verilmiştir."

BDDK'nin İş Bankası'na kâr dağıtımına izin verilmeyen açıklamada ise şöyle denilmişti:

"Bankamız, bankacılık mevzuatı çerçevesinde, Esas Sözleşmeye göre kâr dağıtımı izni için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunmuştur. Kurum, bankacılık sektörünün geneline ilişkin özkaynak yapısının olabildiğince güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politikası paralelinde kârın bünyede bırakılması gerekliliğinden hareketle, bankamız net dönem kârının Esas Sözleşmeye göre nakden dağıtılması talebini uygun bulmamıştır."

İş Bankası'nın 2018 net kârı yüzde 9.2 artışla 6.8 milyar liraya yükseldi. Bankanın net kârı dördüncü çeyrekte ise yüzde 83 artışla 2.2 milyar lira olarak gerçekleşti. Banka geçen yıl dördüncü çeyrekte 1.2 milyar lira net kâr elde etmişti.

Haberin tamamını buradan okuyabilirsiniz