Belçika istihbaratı: Erdoğan’ın İslamizmi Belçika’da başlıca tehdit unsuru

Belçika Devlet Güvenlik Kurumu, 2 Temmuz 2020'de yayınlanan son yıllık raporunda, "Dinsel aşırılık, özellikle de Madkhalizm, Türk İslamcılığı ve Müslüman Kardeşler"in Belçika üzerinde birinci derecede tehdit oluşturduğunu açıkladı.

Raporda son zamanlarda atıcılık kulüplerinde daha sık görünen aşırı sağcılar ve Belçika üniversitelerinde eğitim görmekte olan onlarca Çinli askeri öğrenci güvenliği tehdit eden diğer iki önemli tehlike olarak belirtiliyor.

Rapora göre, Selefilik bünyesindeki Madkhalist akım son zamanlarda Belçika'da endişe verici bir yayılma gösteriyor.

1990'larda Suudi Arabistan'da ortaya çıkmış olan bu akım Medine Üniversitesi'nde profesör olan Suudi din adamı Rabi Al Madkhali'nin yazılarından esinleniyor.

Vahabilik ile birlikte var olan bu akım son zamanlarda Avrupa'da, özellikle de Belçika ve Hollanda'da yayılıyor.

Raporda, Avrupalı ilk kadın intihar komandosu olan Muriel Degauque'nin kocasının da Madkhalist akımla ilişkili olduğu belirtiliyor. Bu akım El Kaide ve IŞİD gibi grupları kınamakla birlikte siyasi bir otorite tarafından emredilecek cihadı reddetmiyor.

Devlet Güvenlik kurumu, bireyleri ve ailelerini Belçika toplumundan izole etmeyi amaçladığı için bu akımı "totaliter, ırkçı, anti-demokratik" ve "toplumda bir arada yaşam için ciddi bir tehdit" olarak değerlendiriyor.

Rapora göre bu akımın müridi olan erkekler tamamen sakal bırakıp uzun cübbe, kadınlar ise sadece yüzü açıkta bırakan jilbab veya yüzü de kısmen veya tamamen örten nikab giyiniyorlar.

Kurum, Erdoğan'ın partisi tarafından yaratılan Türk islamcılığını da bir tehdit olarak görüyor.

Rapora göre, AKP toplumun siyasi yollarla islamlaştırılmasını amaçlıyor, bu planda da ideolojik olarak Müslüman Kardeşler'e yakın bulunuyor.

Kurum, Belçika'da Türk Devleti'nin temsilcisi olan Diyanet Vakfı ile tarikatlar ve Milli Görüş gibi dinci hareketler arasındaki ideolojik farklılığın da giderek ortadan kalktığını saptamış bulunuyor.

Kuruma göre, Diyanet'in daha önceleri aşırı bir grup olarak gördüğü Milli Görüş günümüzde Belçika İslam Federasyonu'nun (BİF)'nin çeşitli okul projeleriyle Belçika'daki Türk toplumu içerisinde etkisini giderek arttırıyor.

Bu istihbarat örgütü, ayrıca Erdoğan ve partisinin yakın bulunduğu Müslüman Kardeşler'in de Belçika siyasal partilerine gizlice sızmayı sürdürdüğüne, son seçimlerde tesettürü savunan adaylar ve partiler lehinde çalışma  yaptığına da dikkati çekiyor.

Haberin orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz