Ara 19 2017

Bakanlık: CHP’li İlgezdi’nin görevden uzaklaştırılması siyasi değil

 

 

Hükümet ve ana muhalefet partisi CHP arasında bir süredir gerginliğe neden olan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. İlgezdi’nin görevden alınması CHP tarafından, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Man Adası belgeleri ve Reza Zarrab ie ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a MİT bilgilendirmesi yapılmasına karşı bir “misilleme’’ olarak değerlendirilmişti.

Eski belediye başkanı hakkında yürütülen soruşturmaya ilşikin bilgi veren İçişleri Bakanlığı yayınladığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Battal İlgezdi'nin görevinden uzaklaştırmasına dayanak teşkil eden soruşturma dosyalarına ilişkin Danıştay tarafından verilmiş 'Red' kararı ve adli mercilerce verilmiş 'Takipsizlik' veya 'Beraat' şeklinde karar bulunmamaktadır. Dolayısıyla Bakanlığımızca, Battal İlgezdi hakkında alınan görevden uzaklaştırma kararı, İstanbul Anadolu 30. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde devam eden 2017/443 Esas sayılı davada, Cumhuriyet Savcısının da 'Kamu Haklarından Yoksun Bırakılması' yönündeki talebine uygun, siyasi olmayan, tamamen hukuki gerekçelere dayanan bir karardır."

Açıklamanın Bakanlığın Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılması ile ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiği için yayınlandığının altı çizildi.

İlgezdi’nin Buz Rezidans ve Erguvan Barış Parkı ile ilgili işlemlere ilişkin olarak tutuklandığı iddialarının üzerine bakanlık şunları söyledi:

 

‘’Bilinmelidir ki Buz Rezidans ve Erguvan Barış Parkı ile ilgili işlemlere ilişkin olarak Bakanlığımız Mülkiye Müfettişlerince yürütülen ön inceleme neticesinde Bakanlık Makamının 20.09.2016 tarihli ve 2016/387 sayılı kararı ile Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve ilgili diğer belediye görevlileri hakkında 'Soruşturma İzni Verilmesi' kararı verilmiş olup, bu kararla ilgili Danıştay süreci devam etmektedir. Ayrıca İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Erguvan Barış Parkı yapım ve kiralama ihalesi ve mal varlığına ilişkin olarak 2015/100639 no.lu dosya üzerinden başlatılan soruşturmada Cumhuriyet Savcısı tarafından, Battal İlgezdi hakkında; İhaleye Fesat Karıştırma ve Haksız Mal Edinme suçlarından 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması ve Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun ilgili maddelerince cezalandırılması, Bununla birlikte Battal İlgezdi'nin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesi gereğince sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevini üstlenmemesi gerektiği kanaati ile kamu haklarından yoksun bırakılması yönünde güvenlik tedbirlerinin uygulanması,

Talebiyle iddianame düzenlenmiş ve İstanbul Anadolu 30. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde 2017/443 Esas sayılı dosya üzerinden dava açılmıştır. Dava devam etmektedir. Bunun dışında; Battal İlgezdi hakkında Görevi Kötüye Kullanma suçuna ilişkin 2013/138368 nolu dosya üzerinden başlatılan soruşturma İstanbul Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde 2016/236 Esas sayılı dosya üzerinden devam etmektedir. Yine Battal İlgezdi hakkında halihazırda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Görevi Kötüye Kullanma suçuna ilişkin 2015/72897, 2016/104330, 2016/168317, 2016/184546, 2017/11435, 2017/45981, 2017/77666, 2017/72797, 2017/93550, 2017/169616 ve 2017/183809 no.lu dosyalar üzerinden 11 ayrı soruşturma yürütülmekte olup, 2015/72897 ve 2017/183809 no.lu dosyalar kapsamında Danıştay incelemesi sonucu verilen soruşturma izinlerine istinaden soruşturmalar devam etmektedir. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı dışında Bakanlığımızca şikâyet veya resen başlatılan soruşturmalar kapsamında mülkiye müfettişleri raporlarına istinaden Bakanlık Makamınca, Battal İlgezdi ve diğer ilgili Belediye görevlileri hakkında 28.06.2017 tarih ve 2017/149 sayılı, 08.09.2017 tarih ve 2017/235 sayılı kararlarla 'Soruşturma İzni Verilmesi' kararı verilmiş olup, bu kararlara ilişkin Danıştay süreci devam etmektedir.’’