Tiny Url
http://tinyurl.com/y7trr3ug
Eyl 24 2018

Yemek ve yurt ücretlerine zam yapılmıştı: Boğaziçi öğrencileri eylem başlattı

Boğaziçi Üniversitesi'nde yemek ve yurt ücretlerine zam yapılmıştı. Üniversitede geçtiğimiz günlerde karma yurt uygulamasına da son verilmişti.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, yemekhane zamlarının geri çekilmesinden, öğrenci faaliyetleri üzerindeki baskıların son bulmasına ve turnikelerin kaldırılmasına kadar bir dizi talep sıralayarak Güney Kampüs’te çadır kurup terk etmeme eylemine başladı.

Sendikaorg'da yer alan habere göre taleplerini belirten bir bildiriyi “Bir grup meşgul edilen öğrenci” imzası ile yayımlayan Boğaziçililer tüm öğrencileri çadırı ile Güney Kampüs’e çağırdı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin terk etmeme eylemine dair açıklaması şu şekilde:

Atandığı günden bu yana akla hayale sığmayan uygulamalarla kendini dayatan, ama bunu asla başaramayacağını bizden daha iyi bilen kayyum rektör, yeni akademik yılı yine ‘çılgın proje’lerle başlattı. Okulun tüm bileşenlerini yok sayma ısrarını sürdüren ve antidemokratik uygulamalarla bize bir yerlerden tanıdık gelen bir kültürü dayatan kayyum yönetimi açıkça uyarıyoruz. Boğaziçi’nin mücadeleyle kazanılmış katılımcı geleneğini sürdürme iddiasıyla bulunduğu yeri işgal etmeye devam eden Mehmed Özkan, bize de meşgul olmak dışında bir şans bırakmıyor.

Boğaziçililerin talepleri ise şöyle:

  • Yemekhane ücretlerindeki artışın derhal geri çekilmesi ve bu süreçte hiçbir yemekhane çalışanının mağdur edilmemesi
  • Akademik ve bilimsel üretimin yuvası olması gereken üniversiteyi karakola çeviren ve güvenlik ihtiyacını öğrencilere doğru sallanan bir sopaya çeviren turnike sistemlerinin derhal kaldırılması, bu sistemlere ayrılan bütçenin öğrenciden ücret talep edilmesini gerektiren uygulamaların son verilmesi yönünde kullanılması
  • Kampüsün fiziki şartları ortadayken derslere yetişmeyi bir çile haline getiren shuttle düzenlemesinin geri çekilmesi ve yeni düzenlemenin öğrenci talebi doğrultusunda yapılması
  • İkili cinsiyet sistemini ve heteronormativiteyi bir baskı aracı olarak kullanan yeni yurt düzenlemesinin geri çekilmesi, karma yurt sistemine geri dönülmesi ve en temel ihtiyaç olan barınmanın öğrenciye ucuz ve erişilebilir biçimde sağlanması
  • Öğrenci faaliyetleri üzerindeki sansür ve baskı yollu denetim mekanizmasının derhal ortadan kaldırılması
  • Okulun bütün karar alma süreçlerine okulun gerçek bileşenleri olan öğrenci ve emekçilerin eşit düzlemde dahlinin sağlanması
  • Bu bahsettiğimiz talepler bağlamında başta atanmış yönetimi temsilen Mehmed Özkan’ın direniş ve dayanışma alanımızda yapılacak açık foruma katılması ve taleplerimizi kabul ettiğini yazılı biçimde beyan ederek kamuoyuyla paylaşması,
  • Bu görüşmede sağlanacak eşit diyalog düzleminin sistemli biçimde devam ettirilmesi ve bir karar alma mekanizması haline gelmesi.