845 milyon liralık borcu görmezden geldi!

Devlet Su İşleri’in belediyelerden alması gereken içme suyu yatırım bedellerini görmezden geldiği ortaya çıktı. Sayıştay’ın raporuna göre, toplamda 185 tesis için alınması gereken 845 milyon liranın üzerindeki borcun tahsil edilmediği belirtildi.

Yeniçağ'dan Serkan Talan'ın haberine göre raporda, işletmeye açılan 185 tesisin toplam yatırım bedelinin 7 milyar 335 milyon 691 bin 427 lira olduğu, 2018 yılı sonu itibariyle 325 milyon 240 bin 94 liranın tahsil edildiği ve 845 milyon 971 bin 427 liranın tahsil edilmediği ve söz konusu borcun takipli alacaklılar listesine dahil edilmediği ortaya kondu.

Raporda söz konusu alacağın takipli alacaklar listesine eklenmediği için mali tabloda büyük bir açık oluştuğunun altı çizildi.

Sayıştay’ın raporunda ayrıca içme suyu yatırım bedeli borcu olanlardan Ankara, Samsun, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyeleri ile birçok il, ilçe ve belde belediyelerinin 2018 yılı sonu itibariyle ödeme yapmadıkları tespit edildi.

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, söz konusu alacakların takip edilmesi için sistem oluşturduklarını bildirse de Sayıştay, alacakların tahsil edilmemesinin yerel yönetimler arasında eşitsizliğe yol açacağına dikkat çekti.

Sayıştay’ın raporunda ortaya çıkan bir başka tutarsızlık ise demirbaş kayıtlarında ortaya çıktı.  Denetim kapsamında incelenen yedi ambarın iki tanesinde kayıtlarda görünen taşınır malların ambarda tespit edilemediği duyuruldu. 

Fiili sayımlarda ambarlarda mevcut olmadığı görülen taşınırların buna rağmen yılsonu sayım sonucu düzenlenen Sayım Tutanağında yer alan “ambarda bulunan miktar” sütununda ve böylece Malzeme Sicil Raporu'nda “ambarda” gözükmesine neden olan Sayım Kurulu tarafından fiili bir sayım yapılmadığı veya sayım yapılmış ise fiili sayım T.C. Sayıştay Başkanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 24 sonuçlarının gerçeğe aykırı şekilde tutanağa yazıldığı raporda bulunan detay olarak göze çarptı.

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/devlet-su-isleri-845-milyon-liralik-borcu-gormezden-geldi-250852h.htm