Yargıtay'a göre boşanmalarda 'cinsel ilişki süresi' kıstası

Yargıtay, evlilikte boşanma gerekçesi yapılan  ‘cinsel ilişki problemi’ için süre kotası belirledi.

Habertürk yazarı Yasemin Güneri’nın aktardığına göre evlendikten sonra geçen 5 günlük zaman içerisinde cinsel ilişki kurulamadığı için açılan boşanma davasının reddine karar veren Yargıtay, 5 aylık evli çiftin cinsel ilişki kuramamasını ise boşanma nedeni saydı.

Karar, beş günlük cinsel ilişki kurulamama süresinin az bulunduğuna işaret ederken beş aylık süre için ise boşanma nedeni için yeterli sayılabileceğini ortaya koydu.

Güneri’nin aktardığına göre Yargıtay, bu kararlarla cinsel şiddetle evlilik birliğinin sarsılması konusunda süre belirlemiş oldu.

Evlilik birliği içerisinde çiftlerden birinin cinsel ilişkiden kaçınmasını ‘cinsel şiddet’ olarak kabul eden Yargıtay’ın bu iki kararı bundan sonraki davalara da emsal teşkil edecek.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Bursa 2. Aile Mahkemesi’nin verdiği kararı bozarken ‘5 gün’ süreye dikkat çeken şu görüşü dile getirdi:

“Taraflar 5 gün bir arada kalmışlardır. Bu süre taraflar arasında cinsel uyumsuzluk bulunduğunu kabul için yeterli değildir. Yalnızca cinsel ilişkinin 5 gün içinde kurulamamış olması evlilik birliğinin temelden sarsıldığını göstermez.”

Yine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin boşanma davasında verdiği ikinci emsal kararda ise şu görüşler dile getirildi:

“Davalının cinsel ilişkiye girmediği tanık sözleri ve doktor raporuyla doğrulanmıştır. Beş ay gibi uzun bir süre ilişki kurulamamış olması evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğunu gösterir. Bu hususların gözetilmemiş olması, boşanma yerine davanın reddinin uygun bulunması doğru bulunmamıştır.”

https://odatv.com/ne-kadar-zaman-cinsel-iliski-olmazsa-bosanabilirsiniz-20081849.html