Saray ve Başbakanlık'ın gizli harcamalarına yaklaşık 4 milyar ayrıldı

Örtülü ödenek, Başbakanlık tarafından kullanılmaktaydı şimdiye dek. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçildiği günden sonra bu bütçeye ortak oldu. 

2018 için yapılan bütçe planlamasında örtülü ödenek için 3 milyar 756 milyon ayrıldı. Mevzuat gereği Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın kullanması için “Gizli hizmet giderleri” olarak Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü bütçesine, “iz ödenek” olarak isimlendirilen sembolik bir tutar konuluyor.

Yaklaşık 4 milyar liralık tutarı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım hesap vermeden ve denetime tabi olmadan 'örtülü ödenek' olarak kullanacak.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası’nda yer alan düzenlemeye göre, gizli hizmet giderleri, “Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Devlet ve Hükümet icapları” için kullanılıyor.

Mevzuat, örtülü ödeneğin “bu amaçlar dışında ve Cumhurbaşkanının, Başbakanın ve ailelerinin kişisel harcamaları ile siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarında” kullanılmasını kesinlikle yasaklıyor.

15 yılda 13 milyar TL
AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından 2017 yılı Ekim ayı sonuna kadar örtülü ödenekten 13 milyar liralık harcama yapıldı. Önümüzdeki yıl için bütçeden ayrılan pay ise 15 yıllık bütçenin neredeyse üçte birine denk geliyor.

 

Bu blok bozuk ya da eksik. Eksik içeriğe sahip olabilir ya da orijinal modülü etkinleştirmeniz gerekebilir.