Devlet büyüyor ama verdiği hizmetin kalitesi düşüyor

Kamuya tek seferde 900 binin üzerinde taşeron ve 110 bin memur alan AKP iktidarı ekonomiye yaptığı diğer sübvansiyonlarla bütçe dengelerini bir hayli sarstı.

Şimdi devletin gelir-gider ayarlaması için peşpeşe vergi artırımları yapılıyor. Onlar da yetmeyeceği için Hazine’nin bu yıl 2017’de olduğu gibi ödemelerinden daha fazla borçlanması bekleniyor. Anlaşılacağı üzere Türkiye’de kamunun ekonomi üzerindeki  yükü hem vergi hem de borçlanma yüzünden gerçekleşen faiz artışları nedeniyle gün geçtikçe artıyor. 

Daha önce bu durumu ‘Devlet obezleşiyor’ diye tanımlayan Karar yazarı İbrahim Kahveci, benzer bir yazı daha kaleme almış.

Kahveci 2007’de 70.5 milyonluk ülke nüfusuna karşı 2.9 milyon kamu çalışanı bulunduğunu, bu rakamın 2016’da 79.8 milyon nüfusa karşı 3.6 milyona çıktığını söylüyor. Yani her 100 vatandaşa karşı kamuda istihdam edilen kişi sayısı 2007’de 4.1 iken, 2016’da bu oran 4.5’e çıkmış. 

Bunun devletin personel giderleri üzerinde de etkisi önemli. Kahveci, 2007 yılında merkezi bütçeden ödenen personel giderleri sadece 49 milyar lira olduğunu, 2016’da rakamın 172 milyar liraya yükseldiğini söylüyor. 

Kahveci ‘Oysa AK Partinin ilk yıllarında en büyük reformu “Kamu Yönetim Reformuydu”. Bu reformun bir kısmı gerçekleşti ama bir çok kısmı çoktan rafa kaldırıldı. O reform ile devlet sorumlu olacaktı’ diyor.

Artan kamu harcamalarına rağmen kamu hizmetlerinin kalitesinin ve hesap verilebilirliğin yükselmediğini belirtiyor. 

AKP’nin devletin ekonomi üzerindeki saltanatını bitirme vaadiyle gelip bunun tam tersini yaptığını belirten yazar şunları söylüyor: 

‘Bugün özel sektörle kamuda çalışan aynı ücret olsa dahi kamuda çalışan emekli olunca özel sektör çalışanının 2 katına yakın emekli maaşı alıyor.

Böyle saltanat hiç yıkılır mı? Böyle saltanat hiç hesap verir mi?  Böyle saltanat çalışanın da verimini bitirir. Özel sektör dinamizmi ve sorumluluğu kamuya gelmedikçe daha çok “Nerde bu devlet” deriz. Ve demeye devam ederiz.’

http://www.karar.com/yazarlar/ibrahim-kahveci/nerede-bu-devlet-5897