Mar 29 2018

TÜİK: Türkiye, 2017'de yüzde 7,4 büyüdü

Mali destekler ve kredi garanti fonu sayesinde rekor büyüme gösterdiği iddia edilen Türkiye ekonomisi, potansiyelinin üzerine çıkması ve inşaat sektöründe arz fazlası olması gibi nedenlerden dolayı IMF gibi kuruluşlar tarafından uyarılmaya devam ediyor.

Rekor büyüme rakamlarının sokaklarda aynı şekilde hissedilip hissedilmediği ise uzmanlar tarafından tartışılmaya devam ediyor.

Türkiye ekonomisi 2017 yılının son çeyreğinde yüzde 7,3’lük büyüme gösterdi. 2017 genelinde ise bu rakam 7,4 oldu. Türkiye’de kişi başına düşen gelir 10 bin 597 dolar olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılının son çeyreğine (Ekim-Aralık) ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Beklenti yılın son çeyreğinde yüzde 7,1, yıllık bazda ise yüzde 7,3 seviyesindeydi.

Diğer yandan, 2017 ilk çeyreğinde büyüme yüzde 5,3'ten yüzde 5,4'e; 3. çeyrek büyüme rakamı ise yüzde 11,1'den yüzde 11,3'e revize edildi.

OECD ülkeleri içerisinde yüzde 8,4 büyüyen İrlanda'dan sonra en hızlı büyüyen ülke Türkiye olarak kaydedildi.

TÜİK'ten gelen açıklama şöyle:

Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,4 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 3 trilyon 104 milyar 907 milyon TL oldu.

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri yüzde 4,7 arttı, sanayi sektörü yüzde 9,2 arttı, inşaat sektörü yüzde 8,9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri yüzde 10,7 arttı.’’

2017 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 38 bin 660 TL, ABD Doları cinsinden 10 bin 597 Dolar olarak bildirildi.

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini ise 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100) yüzde 7,3 arttı. Cari fiyatlarla GSYH ise yüzde 19 artarak 889 milyar 231 milyon TL’ye dayandı.

2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 6, sanayi sektörü yüzde 8,8 ve inşaat sektörü yüzde 5,8 arttı. Hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 9 artış gösterdi.

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2017 yılında bir önceki yıl zincirlemiş hacim endeksine göre yüzde 6,1’lik artış gösterdi. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 59,1 olarak kaydedildi.

2017 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ihracatı yüzde 12, ithalatı yüzde 10,3 arttı. Mal ve hizmet ihracatı, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 9,3, ithalatı ise yüzde 22,7’lik artış gösterdi.

 

https://www.dunya.com/ekonomi/turkiye-2017de-yuzde-74-buyudu-haberi-409315