Ara 12 2017

Türkiye tüketerek büyüdü

 

Geçen yıl üçüncü çeyrekte yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle yüzde 0.8 küçülen Türkiye ekonomisi bu yıl aynı dönemde yüzde 11.1 büyüdü.

Böylece Türkiye Temmuz-Eylül döneminde dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi oldu. Bu hızlı büyüme beraberinde cari açık ve bütçe açığı yani ‘ikiz açık’ı birlikte getirince tartışmaları alevlendirdi.

kalkınmanın berberinde getirdiği bir diğer tehlike olan enflasyon da tartışmaların bir diğer odak noktası.

Dünya’dan Tevfik Güngör büyümenin detaylarına girmiş. Baz etkisinden yani geçen yıl üçüncü çeyrekte küçülen ekonominin bu yıl aynı dönemde matematiksel olarak yaşadığı otomatik büyümeden bahsediyor.

Güngör ‘Geçen yılın üçüncü çeyreğinde büyüme eksi yüzde 0. 8 olduğu için bu yılın büyümesi yüksek çıkıyor. Baz etkisi düzeltilirse büyümenin yüzde 6 dolayında olduğu görülür. Bu da önemli bir büyüme oranıdır. Sevinilecek bir büyümedir.’ diyor.

Güngör sektör bazında yaşanan gelişmeleri özetlerken  tarımdaki yüzde 2.8’lik üretim artışını ‘çok, çok’ düşük olarak niteliyor.

Sanayi, inşaat ve hizmetle alanındaki sırasıyla yüzde 14.8, yüzde 18.7 ve yüzde 20.8 oranındaki büyüme oranlarını ise ‘hızlı’ olarak değerlendiriyor. Aynı dönemde finans sektöründe yaşanan yüzde 5.6’lık küçülmeyi ise ‘beklenmedik gelişme’ olarak adlandırıyor.

Şunları yazıyor Güngör:

‘Halkımızın tüketimi büyümenin üzerinde oranında artarken, acaba halkımız neleri tüketti? Dayanıklı mallar tüketimi yüzde 31.1 arttı. Buzdolabı, mobilya, taşıt araçları satışlarındaki artışın boyutunun büyük olduğu görülüyor. 2017 yılının üçüncü çeyreğindeki yüzde 11.1 büyümenin 7 puanı özel tüketimden geldi. Kamu tüketiminin büyümeye katkısı 0.3 puan.Yatırımın katkısı 3.6 puan. Net ihracatın katkısı 0.3 puan. Tüketime dayalı büyümeden, yatırıma ve ihracata dayalı büyümeye geçemiyoruz.’