Patron duymasın: Kullanılmayan yıllık izniniz varsa...

Hepimiz yılın yoğun çalışma temposundan kurtulmak için tatil hayalleri kurarız. Bunun için yıllık izin günlerini belirler, uygun tarihleri işaretleriz. 

Çalışanın iş yerinde bir yılını tamamlamasının ardından ücretli yıllık ücretli izin kullanma hakkı kazanır. Ancak yıllık izin hakkını kullanmadan iş sözleşmesinin sona ermesinin ardından çalışan bu yıllık iznine ait ücreti nasıl alır? Kullanılmayan yıllık izin ücreti nasıl hesaplanır? 

4857 sayılı İş Kanunu'nun 59. maddesinin birinci fıkrasınca iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesinin ardından işçinin hak edip kullanmadığı ücretli yıllık izin sürelerine ait ücretler, sözleşmenin sona erdiği tarihteki maaşı üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenmesi gerekmektedir.

Kullanılmaya hak kazanılmış ama kullanılmamış izinli gün sayısı hesaplaması için; çalışanın iş akdinin feshedildiği tarihteki günlük brüt maaş ücreti ile kullanılmayan izinli gün sayısı çarpılarak hesaplanır. Çıkan bu tutardan gerekli kesintiler yapılarak işçinin eline geçen tutar elde edilir.

İşçinin hizmet akdinin feshi halinde, sigortalı çalışanın kazanıp kullanmadığı senelik izinlerine ait ücret, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ayın kazancına dahil edilir.

Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse; brüt ücreti 2 bin 500 TL ve kullanılmamış izin gün sayısı 10 olan işçinin, işten çıkarılması durumunda kullanılmamış hesap aşağıdaki gibi olacaktır.

2.500/30*10= 833,33 TL (Brüt)

Brüt maaş üzerinden hesaplanan yıllık izin ücreti işçiye ulaşmadan önce bazı kesintilere uğrar. Bu kesintiler;

– Gelir vergisi

– Damga vergisi

– Sosyal Güvenlik Kurumu kesintileri yapılır. Çalışan bu kesintilerden sonra net tutarı almaktadır.

İster kendi isteği ile ister de işvereni tarafından iş sözleşmesi sona eren çalışan her koşulda içeride bulunan kazanılmış ama kullanılmamış yıllık izin parasını alabilmektedir.

https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/kullanilmayan-yillik-izin-ucreti-nasil-hesaplanir-2szcu-5226353/