Cari açığın finansmanında sıkıntı var

Türkiye enflasyondan sonra cari açığın milli gelire oranında da dünya şampiyonu oldu. Böylece geçen yıl ekonomide sağlanan büyümenin bedeli de ortaya çıktı.

Dün açıklanan verilere göre cari açık geçen yıla göre yüzde 42 yani 14 milyar dolar artarak 47.1 milyar dolara ulaştı. Cari açık finansman kalitesi de geçtiğimiz yıllara göre bozuldu.

Gayrimenkul dahil doğrudan yatırımlar 10.3 milyar dolardan, 8.1 milyar dolara inerken, sıcak para tutarı 6.3 milyar dolardan 24.3 milyar dolara çıktı. Bu rakamlar cari açığı karşılamayınca ülke rezervlerinden de 8.2 milyar dolar harcandı. Geçen yıl döviz rezervleri 813 milyon dolar artmıştı.

Konuya değinen Dünya yazarı Tevfik Güngör,  2017'de cari açığın büyüklüğü ve finansmanda karşılaşılan güçlüklerin, ülke ekonomisinin öncelikli sorununun cari açık olduğunu açıklıkla ortaya koyduğunu kaydediyor. ‘2016'da cari açığın GSYİH’ya (Milli Gelir) göre büyüklüğü yüzde 3.8 oranında iken, 2017'de yüzde 5.5'e yükseldi’ diyor.

Cari açığın arkasında dış ticaret açığı olduğunu kaydeden yazar, ihracat artışının ithalat artışını yakalayamadığını kaydediyor. 2017'de ihracatın yüzde 10.2, ithalatın ise yüzde 17.7 arttığını ifade eden Güngör dış ticaret açığının 56 milyar dolardan 76 milyar dolara yükseldiğini vurguluyor.

‘Cari açık 2017'de büyüdü, artık büyümez demeye imkan yok’ tespiti yapan Güngör şunları söylüyor:

‘Çünkü cari açığın 2017'de büyümesine yol açan gelişmeler 2018'de de devam ediyor. Ne var ki devamlı büyüyen bir cari açığın finansmanının giderek zorlaştığı görülüyor.

Hele, hele 2018'in özel şartlarında net döviz girişlerini arttırmak güç olacak. Sevinilecek bir durum, cari açığın finansmanındaki güçlüklere, açığın finansmanı için döviz rezervlerinin eritilmesine rağmen, piyasada döviz kıtlığının hissedilmemesi ve döviz fiyatlarında göreceli istikrarın sürmesidir. Bu da bizim ekonomimizin olağan dışı özelliğini teşkil ediyor.’

Yazının tamamını buradan okuyabilirsiniz