Marmara Denizi kanalizasyon atıkları ile zehirleniyor

 

İstanbul’da 2 milyon 230 bin kişinin atık suları, gerçek bir arıtma işlemi yapılmadan Marmara Denizine pompalanıyor.

Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi CHP Üyesi Mimar Ülkü Koçar söylüyor bunu, 

Evrensel’in haberine göre Koçar, Kadıköy Rıhtım’da yer alan İSKİ’nin mevcut ön arıtma tesisine Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Maltepe ilçelerindeki 2 milyon 230 bin kişinin atık suları veriliyor diyor. 

Ancak sadece kaba parçacıkların tutulduğunu, kanalizasyon ve kimyasal maddeler dahil diğer atıklar için hiçbir gerçek arıtma işlemi yapılmadığını ve böylece Marmara Denizine pompalandığını ifade ediyor. 

Arıtma tesisinin çökeltme havuzları için ayrılan yerin de,İspark tarafından otopark olarak işletildiğini söyleyen Koçar, “Marmara Denizi’ni kurtarmak için çok acilen bölgenin atık suları arıtma yapılmalıdır” çağrısı yapıyor.

Koçar, konuyu İBB Meclisi gündemine taşırken, şu soruyı yöneltiyor:

“Kamu malı araziler halkın yararı gözetilmeksizin siyasi çıkarlar ve propaganda uğruna kullanılmakta ve yok edilmek istenmekte. İbadet alanı için seçilen yerin doğru olmadığını ilçede yaşayan bizler görüyoruz. Kadıköy halkı olarak bu alanda EKAP’A İhale No 2017/343714 numarasıyla Kadıköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı İhale Tarihi 06.09.2017 ile yer alan ihale yapılmış mıdır? Biyolojik arıtma rezerv alanı için ayrılan alanda yapılaşmaya gidilmesi hakkında İBB’nin görüşü nedir?”

Arıtma su konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi örnek gösterilebilecek bir tesis düzenine sahip. 

İZSU'nun, 2016 yılında 64 arıtma tesisinde 301 milyon metreküp atık su arıttığı yansımıştı Mart 2017’de haberlere. 

İzmir'de atık su arıtım hizmetlerinden yararlananların oranı yüzde 97'ye ulaşmış durumda. 

Avrupa standartlarında arıtma kalitesi ve sayısıyla Türkiye'nin örnek illerinden biri olduğu belirtiliyor İzmir'in. 

Tesisler, Avrupa standartlarında arıtım yapan ileri biyolojik atık su arıtma özelliklerine sahip.

https://www.evrensel.net/haber/343902/kanalizasyon-atiklari-marmara-denizini-yok-ediyor