CHP, AYM'ye götürecek: 'AKP'ye bağlı silahlı güç oluşturuluyor'

CHP, bekçilere silah taşıma, üst arama ve kimlik sorma yetkisi de veren ve Meclis İçişleri Komisyonu’nda kabul edilen Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifi'ni Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) götürmeye hazırlanıyor.

CHP'nin yasa teklifini Anayasa Mahkemesi'ne taşıma sebebi ise, bekçiler aracılığıyla AKP'ye bağlı silahlı güç oluşturulduğu iddiası.

Yasa teklifine şerh düşen CHP, iktidarın kendisine bağlı, görev ve yetkileri hukuk tarafından çerçevelenmemiş silahlı bir güç oluşturduğunu ve bunun yurttaşların yaşam hakkının ihlali gibi ağır sonuçlara neden olabileceğini kaydediyor.

BirGün Gazetesi'nin haberine göre, CHP, teklifin Anayasa'ya aykırı olduğuna değiniyor ve uygulamaların vatandaşların yaşam haklarının ihlali gibi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

CHP, bekçilerin keyfi bir kolluk yapısı oluşturduğu, yeterli eğitim almayan kişilerin silahlandırılmasının “yaşam hakkı ihlallerine” neden olacağı ve düzenlemenin kabul edilmesi durumunda Anayasa Mahkemesi’ne başvurulacağını vurguluyor.

Şerhte şu ifadelere yer veriliyor:

"Ülkedeki kolluk yapısını yeniden şekillendiren böylesine önemli bir kanun teklifinin genel gerekçesi, öngörülen silahlı kolluğun gerekliliği konusunda doyurucu bir izah getirmemiştir. Kanun teklifi, birçok açıdan temel hak ve özgürlükleri tehdit edecek şekilde hukuki belirlilik ve güvenlik ilkelerine aykırıdır. Devletin ahlak polisliği yapması, gece saatlerinde dışarıda olan bireylerin hayat tarzına müdahale etmesi ve daha genel olarak, kendisini hukukla bağlı addetmeyen ve yürütmeye bağımlı silahlı bir yapının doğması riskini içermektedir.

Bekçilerin, kanun teklifindeki şekil ve kapsamda ‘silahlı bir kolluk’ olarak genel kolluk teşkilatlarına dahil edilmesinin, Anayasa’ya aykırı olduğu ve başta yürütmeye bağımlı ve hukuk tarafından çerçevelenmemiş silahlı bir gücün ortaya çıkması riskini de içermek üzere, temel hak ve özgürlüklerle hukuk devleti ilkesi açısından birçok sakınca içerdiği ortadadır.

Düzenlemedeki ‘yardıma ihtiyaç duyduğu değerlendirilen’ ibaresi belirsizdir ve tamamen bekçinin keyfi yargısına açıktır. Düzenleme, bu haliyle bekçilerin, kendileri yardım talep etmese ve istemese dahi sayılan kategorilerdeki kişileri kendi öznel yargıları üzerinden genel kolluk birimlerine teslim etme görevi öngörür şekilde kaleme alınmıştır. Kamu düzenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla bekçilere önleyici tedbir yetkisi alma yetkisinin verilmesi keyfi sonuçlar doğuracaktır. Neyin kamu düzenini bozacak mahiyette olduğunun ve bu itibarla hak sınırlayıcı tedbirler gerektirdiğinin tespiti, bir yardımcı kolluk mensubuna bırakılamaz."

Haberin tamamına buradan ulaşabilirsiniz