May 11 2018

‘Ölümle ekmek arasında yaşamak istemiyoruz’

İstanbul’da Batı Mahal Projesi inşaatında çalışan işçiler eylemdeydi. DİSK’in de destek verdiği eylemde işçiler, arkadaşları  Soner Atalay’ın tazminatsız işten atılmasını protesto etti. İşçiler “Ekmeğimiz ve ölüm arasında ince bir çizgide yaşamak istemiyoruz” dedi.

“İnsanca bir ücret insanca çalışma barınma koşulları istemek suç değildir” pankartı açtılar, “çalışırken ölmek istemiyoruz”, “atılan işçiler yalnız değildir” sloganları attılar. DİSK’e bağlı Dev Yapı-İş Sendikası, İstanbul Büyükçekmece’de Yalçınlar Fotoğraf ve Elektronik Ürünler AŞ tarafından yapımı devam eden Batı Mahal Projesi inşaatında çalışan üyesinin tazminatsız işten çıkarılması için eylemdeydi.

Şantiyede çalışmaya devam eden sendikalı işçiler de destek verdiği eylemde ortak açıklamayı Dev Yapı-İş Örgütlenme Daire Başkanı Sedat Aydın yaptı. Aydın, işten atılmanın sebebinin inşaat işçilerinin insanca bir ücret ve insanca bir yaşam talebinden dolayı yaşandığını hatırlattı.

Aydın’a göre, şantiyede İSG kurullarına ilişkin uygunsuzluklar defalarca dile getirilmesine rağmen birçok karar uygulanmadı. Çalışma Bakanlığı ALO 170 hattına haber verildi. Ancak üzerinden 2 ay geçmesine rağmen hâlâ teftiş bekleniyor.

Sedat Aydın, inşaat işçilerinin yıllardır ölüme terk edilmiş olduğunu söyledi ve “Ekmeğimiz ve ölüm arasında ince bir çizgide yaşamak istemiyoruz” dedi.

İşçiler, işverene işten çıkarmaların durdurulmasını, işten çıkarılan arkadaşları Soner Atalay’ın tüm haklarının, ihbar ve kıdem tazminatlarının ödemesini istedi.

Eylemde bir konuşma yapan DİSK/Gıda-İş Genel Sekreteri Levent Gökçek ise, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün “İnşaat ekonomiye can veriyor” sözünü hatırlattı, ardından “Asıl olarak inşaat sektörü işçilerin canını alıyor. Sadece inşaat iş kolunda da değil, tüm iş kollarında işçiler iş cinayetine kurban gidiyor” ifadelerini kullandı.

Gökçek’in verdiği bilgilere göre, Nisan ayında en az 177 AKP Hükümeti döneminde ise en az 21 bin işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Levent Gökçek “Yine memleketin dört bir yanında sendikalaşan işçiler baskıya uğruyor işten atılıyor. Tüm bu emek düşmanı politikalara karşı 24 Haziran seçimlerinde işçi ve emekçiler kendi talepleri etrafında birleşerek gereken cevabı verecektir” dedi.

https://www.evrensel.net/haber/352236/insaat-iscileri-olumle-ekmek-arasinda-yasamak-istemiyoruz