Şubat ayı iş cinayeti bilançosu: 131 ölüm, 25 intihar

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) raporuna göre şubat ayında en az 131 işçi hayatını kaybetti.

is cinayeti

Rapora göre veriler şöyle:

• 131 emekçinin 118’i ücretli (işçi ve memur), 13’ü kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi, balıkçı ve esnaf) oluşuyor.

• Ölenlerin 3’ü kadın işçi, 128’i erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım ve sağlık işkollarında gerçekleşti.

• İki çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayetleri tarım ve inşaat işkollarında gerçekleşti.

• 51 yaş ve üstünde ise çalışırken ölen 30 emekçi bulunuyor: Çiftçi ve esnaflar ile balıkçı, tarım, maden, büro, metal, inşaat, taşımacılık ve belediye işçileri.

• Şubat ayında iki göçmen/mülteci işçi yaşamını yitirdi, ikisi de İranlı.

• Ölen işçilerin altısı sendikalı. Sendikalı işçiler tarım, gıda, maden, büro ve belediye işkollarında çalışıyordu.

Rapora göre; en fazla ölüm nedenleri sırasıyla trafik/servis kazası, yüksekten düşme, ezilme/göçük, kalp krizi, intihar ve elektrik çarpması.

İşçi intiharlarına da değinilen İSİG raporunda şu veriler yer aldı:

SİG Meclisi olarak tespit edebildiğimiz kadarıyla
2013 yılında en az 15,
2014 yılında en az 25,
2015 yılında en az 59,
2016 yılında en az 90,
2017 yılında en az 89,
2018 yılında en az 73,
2019 yılında en az 82,
2020 yılının ilk iki ayında en az 25 işçi olmak üzere; son yedi yılda en az 458 işçi işyeri içinde ve/veya işe bağlı olarak intihar ederek yaşamına son verdi.