Mar 29 2018

'Tasarım vajina' taleplerini azaltmak için rehber yayınlandı

İngiltere'de, vajina ameliyatı geçiren kadınların sayısı her geçen gün artıyor. Bu ameliyatı isteyen ve yapan kadınların yaş ortalaması da giderek düşüyor.

Birikim Dergisi'nde bu konuda, "Tasarım vajinalar ve Tasarlanan hayatlar" başlıklı bir yazı kaleme alan Osman Elbek, İngiliz devletinin ergenlik boyunca vulvanın görünümünün nasıl değiştiğini gösteren bir rehber hazırladığını belirtiyor.

Amaç ise, vulvanın görüntüsünün ergenlik boyunca uğradığı değişimi ortaya koymak ve böylece artan ameliyatların önüne geçerek kadınların vücutları ile  barışık olmalarını sağlamak.

Kimi ülkelerde 'garip' olarak görülebilecek bu konu, İngiltere'de bir sorun olarak görülüyor çünkü 2015-2016 yılları arasında 18 yaş altı 200'den fazla kız çocuğu bu ameliyatı oldu ve 9 yaşındaki bir çocuk dahi bu süreci yaşamak durumunda kaldı.

Elbek, kız çocuklarını böylesi bir sürece iten nedenleri irdelediği yazısında şu değerlendirmede bulunuyor:

"Aslında ne zor bir konudur şu 18 yaş sınırı: Öyle ya Türkiye’nin kabaca son on yıllık siyasi deneyimi, birey olarak iradenin yetkin biçimde oluşmadığı 18 yaş öncesi dönemde hayattan yalıtılmış mekânlara kapatılan çocukların başlarına nelerin geldiğini fazlasıyla gösterdi.

Peki ama İngiltere’de hayatın ve dünyanın tam orta noktasında özgürce soluk alan çocuklara ne oluyor?

Acaba bu kız çocukları, Türkiye’deki şansız akranlarının aksine özgürce nefes aldıkları bir ortamda başka bir tahakküm biçimine esir düşmüş olabilirler mi?"

Elbek'e göre bu sorunun ardında pornografi sektörü var. Zira, bu görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte zihinde 'ideal bir vajina formu' algısı oluşuyor ve çocuklar cinsel organları hakkında gerçekçi olmayan beklentilere kapılabiliyor.

Bu konuda İngiltere Çocuk ve Ergen Jinekolojisi Vakfı başkanı ise net: Bedeni için operasyon talep eden “hastalar” arasında ameliyata gerçekten ihtiyacı olan birisine rastlanmıyor ancak yine de kız çocuklarının nefret duygusunun önüne geçilemiyor.

Elbek, ameliyatları tetikleyen atmosfere dair satırlarını şöyle sürdürüyor:

"Hiç kuşku yok ki labioplasti operasyonları, her şeyden önce İngiltere’de yaşayan kız çocuklarının Türkiye’deki akranlarının aksine eril bir ahlâk dayatması altında ezilmeden pornografiye, çıplaklığa, bedenlerini tanıma ve haz alma özgürlüğüne ulaştıklarına işaret etmekte.

Ama aynı zamanda bu operasyonlar, bakışı ve hazzı metalaştırarak erkeklerde “imkânsız iktidar” pratiklerine yol açan pornografi ve çıplaklık piyasasının günümüzde kadınları da kapsamına ve esaretine aldığını kanıtlamakta.

Daha önemlisi görmek zorundayız ki bu kız çocuklarının pornografi ve çıplaklık piyasası tarafından esir alınması, onlara feodal ve ahlâki bağları koparmada kurucu bir öznellik sağlamakta ve onları bu dünyada kişi olarak var etmektedir. Ama aynı zamanda bu piyasa, özgürleştirdiği bireyleri tek tip bir görüntü ve algının içerisine hapsederek esir de almakta."

http://www.birikimdergisi.com/guncel-yazilar/8811/tasarim-vajina-lar-ve-tasarlanan-hayatlar#.Wrx6QYhuZPZ