Haz 11 2018

Beş yılda 319 çocuk işçi yaşamını yitirdi

Türkiye'de çocuk işçiliği ve iş cinayetleri raporuna göre, 2013'ten 2018'in ilk 5 ayına kadar 319 çocuk iş cinayetinde yaşamını yitirdi.

Yarın 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü. Ancak dünyada olduğu gibi Türkiye’de de vahim bir tablo ile karşı karşıyayız. 2015 yılı itibariyle yarısından fazlası tarımda olmak üzere 168 milyon çocuk çalışıyor.

Türkiye'de ise resmi rakamlara göre iki milyonun üzerinde çocuk işçi var. Çocuklar ağır işlerde çalıştırılmaya devam edildiği gibi alınmayan önlemler, tedbirsizlikler çocuk iş cinayetlerin yaşanmasına da neden oluyor.

Ankara İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), buna dikkat çekmek için basın toplantısı düzenledi, Türkiye'de çocuk işçiliği ve iş cinayetleriyle ilgili hazırladıkları raporunu açıkladı. Ankara İSİG Meclisi adına konuşan Tansu Yıldırım, çalışan çocukların önemli bir kısmının en kötü işlerde çalıştığını hatırlatıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çocuk işçilikle mücadele etmek ve çocuk işçiliği durdurmak için 2017 -2013 yılları için "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı” hazırlandı ve 2018 yılı çocuk işçiliğiyle mücadele yılı ilan edildi.

Ancak Hükümet altı yıldır çocuk işçiliğine dair verileri açık bir biçimde yayınlamıyor. Tansu Yıldırım, bunu hatırlatıyor ve devam ediyor:  

”2013 yılının başından 2018 yılının ilk 5 ayına kadar toplam 319 çocuk işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini açıklıyoruz. Çocuk işçilikle mücadele yılı ilan edilen yılın ilk beş ayında şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaşmış olan çocuk iş cinayetlerinin her yıl Mayıs ayından itibaren yükselişe geçtiği ve Ağustos ayında en çok çocuk iş cinayetinin yaşandığı görülmektedir."

Çocuk iş cinayetlerinin en fazla yaşandığı üç kent Adana, Urfa ve Antep olarak belirlendi. Çocuk iş cinayetlerinde ölen kız çocuklarının oranı yüzde 16 ile genel iş cinayeti verilerindeki kadın işçi oranından fazla çıktı. Rapora göre, iş cinayetinde yaşamını yitiren 319 çocuktan 100’ünün 14 yaş ve altında.

Tansu Yıldırım, taleplerini şöyle sıraladı:

 “* Ucuz çocuk işgücünü teşvik eden ve bunun altyapısını oluşturan eğitim sistemi ve eğitim politikalarına sona verilmelidir.

 * Çocuk emeğiyle ilgili veriler bilimsel, güvenilir ve düzenli bir şekilde yayınlanmalıdır.

 * Kayıt dışı çocuk işçi çalıştırılan kişi ve kurumlara göz yumulmamalı, caydırıcı cezalar verilmelidir.

 * Yasa dışı çocuk işçi çalıştırmayı önlemeye yönelik tedbirler alınmalı, denetimler etkin ve sıkı bir şekilde yapılmalı, ilgili mevzuatlar yürürlüğe koyulmalıdır.

 * Çocuk işçilik yasaklanmalıdır.”

HABERİN DETAYI