CoronaVac aşısının Türkiye'de görülen yan etkileri neler?

Türkiye'nin Çin'den aldığı CoronaVac aşısını olan 1800 sağlık çalışanı üzerinde yapılan korona aşısının güvenilirlik araştırmasının sonuçları açıklandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan araştırmada CoronaVac aşısının yan etkisinin olup olmadığı da incelendi.

1800 kişi üzerinde yapılan araştırma sonucunda aşı olanların sadece yüzde 1,5'unun aşıdan etkilendiği görüldü.

CoronaVac aşısının güvenlik ve koruyuculuğunun izlenmesi konusundaki bilimsel araştırmada katılımcıların sadece yüzde 1,5’inin sağlık kurumlarına başvurduğu ve hiçbirinin ciddi bir yan etki göstermediği tespit edildi.

İlk etapta CoronaVac aşısının birinci doz uygulaması sonrası yedi günlük sürede katılımcılar yan etkiler açısından sorgulandı. 1800’e yakın aşılanan sağlık personelinin 791’inden geri bildirim alındı.

Aşı sonrası görülen bölgesel (aşının yapıldığı yer) ve genel (tüm vücutta görülebilen) yan etkiler olmak üzere tablolarla açıklandı. Tablo bilgilerine göre katılımcıların yaş dağılım aralığı 19-65, yaş ortalaması 34.4 olarak açıklandı. Yan etki görülenlerin yüzde 61.9’unun kadın, yüzde 38.1’inin ise erkek olduğu ifade edildi.

Aşı uygulaması sonrasında katılımcıların yüzde 27,3’ünde hafif bölgesel ya da genel yan etki bildirildi. Ancak bu yan etkiler nedeniyle katılımcıların sadece yüzde 1.5’inin bir sağlık kuruluşuna ayaktan baş vurduğu ve tümünün taburcu edildiği açıklandı.

En sık görülen aşı bölgesine sınırlı yan etki yüzde 18 ile aşı bölgesinde ağrı olurken, bunu yüzde 1,8 ile kolda kas güçsüzlüğü izledi. Bölgesel yan etkilerin yarısından fazlası ilk iki saatte; yüzde 80’inin ilk 6 saatte gözlendiği kaydedildi.

En sık görülen genel (tüm vücudu etkileyen) yan etki ise yüzde 11,9 ile baş ağrısı olurken, bunu yüzde 9,5 ile kas-eklem ağrısı, yüzde 3.7 ile boğaz ağrısı izledi. Genel yan etkilerin dörtte biri ilk iki saatte; yüzde 55’ i ilk 6 saatte; yüzde 87’ si ise 24 saatte gözlemlendiği aktarıldı.

Haberin detayına buradan ulaşabilirsiniz