Darbe Komisyonu’nda AKP skandalı: belgeler CHP’den saklandı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından TBMM'de grubu bulunan 4 partinin ortak iradesiyle kurulan Darbe Araştırma Komisyonu 4 Ekim 2016'da üç aylık bir süre için çalışmalarına başlamıştı.

15 üyelik komisyonda AKP’li yönetiminin birtakım bilgi ve belgeleri muhalefet partilerinden gizlediği anlaşılmıştı. Bunu farkeden CHP’li komisyon üyelerinin “bütün bilgi ve belgelerin kendilerine iletilmesi” talebi  ise“gizli belge statüsü kazandıkları” gerekçesiyle reddedilmişti.

15 Temmuz darbe girişiminin ardında kurulan Darbe Araştırma Komisyonu’nun raporu basılırken CHP’nin ek şerhinin çıkarılmasıyla başlayan süreçte yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

Raporda CHP’nin ek şerhinin çıkarılmasının yanı sıra muhalefete komisyona gelen bazı belge ve bilgilerin iletilmediği anlaşıldı. CHP’li üyeler komisyonun taslak raporunda bulunan atıf ve bilgilerin dayandığı belgelerin farklı olduğunu anladı.

Bunun üzerine harekete geçen CHP’li komisyon üyeleri komisyonun resmi çalışma süresi içerisinde komisyona gönderilmesine karşın bazı belge ve raporların muhalefete iletilmediği, ancak bu belge ve raporların komisyonun raporunun yazımı sırasında kullanıldığını belirledi.

Böylelikle komisyonun 3 aylık resmi çalışma süresi olan 4 Ekim 2016 ile 4 Ocak 2017 tarihleri arasında komisyona gelen yüzlerce belge ve bilgiden bazılarının muhalefetten gizlendiğini açığa vurdu.

Komisyona ulaşmasına karşın muhalefete bazı belge ve raporların iletilmemesi üzerine CHP’li üyeler, komisyona ulaşan bütün bilgi ve belgelerin kendilerine iletilmesi talebinde bulundu.

CHP’li üyeler Komisyona ulaşan belge ve bilgilerin topluca kaldırılıp gizli belge statüsüne getirildiği gerekçesiyle belgelere de erişemedi. Komisyona iletilen belge ve raporların gizli dosya statüsünde saklandığı belirlenince hangi belgelerin muhalefete iletilmediğinin tespiti de güçleşti.

16 farklı belgenin iletilmediği belirlenen ilk çalışmada CHP’ye iletilmeyen belgelerin şöyle olduğu saptandı:

İçişleri Bakanlığı’na ait 5 ayrı belge, Adalet Bakanlığı’na ait 2 ayrı belge, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait bir belge, Dışişleri Bakanlığı’na ait bir belge, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ait bir belge, Milli Savunma Bakanlığı’na ait bir belge, Genelkurmay Başkanlığı’na ait bir belge, SGK’ye ait bir belge, Borsa İstanbul AŞ’ye ait bir belge, Bankalararası Kart Merkezi’ne ait bir belge ve TRT’ye ait bir belge.

TBMM İçtüzüğü doğrultusunda araştırma komisyonlarına gelen bütün belgelerin muhalefet ya da iktidar üyesi ayrımı yapılmaksızın bütün komisyon üyelerine iletilmesi gerekiyor. Komisyonun karar almadığı sürece ise söz konusu belgeler açık kaynak olarak kullanılabiliyor. Komisyonun resmi çalışma süresi boyunca belgelerin gizlenmesi ya da saklanması yönünde bir kısıtlama kararı alınmamışken  bazı belgelerin muhalefet üyelerine verilmemesi akılları karıştırdı.