Haz 28 2018

Depresyona karşı orta yaş formülü

Amerika’da 16 milyon, dünyada 350 milyon insan depresyonda. Depresyon insanların çalışma yaşamların, sosyalleşmelerini ve ilişkilerini etkileyen, önemli bir fiziksel ve ruhsal iş göremezlik kaynağı. 

Time'da yer alan habere göre, JAMA Psikatri dergisi tarafından yayınlanan önemli bir araştırma, orta yaşta görülen depresyonla mücadelenin nispeten ucuz ve girişim gerektirmeyen bir tedavi yöntemi daha olabileceğini gösteriyor. Texas Üniversitesin’den Dr. Madhukar Trivedi yönetimindeki bir grup bilim insanının bildirdiğine göre, fiziksel olarak formda olmak, depresyona girme riskini azalttığı gibi, kalp rahatsızlığı ve erken ölüm risklerini de düşürüyor. 

Söz konusu makalenin birincil yazarı Trivedi, “Depresyon bir boşlukta varolmuyor” diyor. “Özellikle ileri yaşlardaki insanlarda depresyonun diğer fiziksel rahatsızlıklarla karmaşık bir ilişkisi var.”

Örneğin depresyondaki insanlar daha düşük bir yaşam beklentisine sahipler, zira bu insanların kalp hastalığı gibi kronik rahatsızlıklara kapılma riski daha yüksek. Ancak Trivedi yaşam beklentisini artırmanın yollarından birinin, egzersiz yaparak formda kalmak olabileceğini söylüyor. 

Trivedi, meslektaşlarına 18 bine yakın 50 yaş ve üstündeki insanın sağlık verilerini analiz ettirmiş. Söz konusu veriler arasında insanların egzersiz yapma alışkanlıkları temelinde ölçülmüş form düzeyleri ve sağlık sigortasından alınmış depresyon teşhisi konulup konulmadığına, kalp sorunlarına ve ölüm söz konusu olduğunda ölüm nedenlerine ilişkin veriler de varmış. 

Araştırmacılar, araştırmaya katılan insanları 40 yıl boyunca takip etmişler. Sonuçta egzersiz yapan, ya da daha fazla egzersiz yapan insanların, depresyona girme risklerinin %16 daha az olduğunu tespit etmişler. Daha formdaki insanların kalp rahatsızlığından ölme risklerinin %61 daha az olduğu ve depresyon teşhisi konmuş insanlar arasında da, kalple bağlantılı sorunlardan dolayı ölme riskininin, formda olmayanlara kıyasla %56 daha düşük olduğu da tespit edilmiş. 

Trivedi “egzersiz yapmak kalp hastalığı riskini düşürmekle kalmıyor, depresyona da iyi geliyor, dolayısıyla ben burada depresyon tedavisinde kullanılabilecek gayet gerçek bir tedavi yöntemi görüyorum” diyor. 

Depresyon ile kalp sorunları arasındaki ilişki daha önce de araştırılmış ve egzersiz yapmanın depresyona iyi gelebileceği tespit edilmişti. Ancak Trivedi kendi araştırmalarının egzersizin hem kalp rahatsızlığı hem de depresyondan muzdarip insanlara da iyi gelebileceğini netleştirdiğini söylüyor. 

Ne var ki insanların form tutma düzeylerindeki değişikliklerin insanların depresif semtomplarını ve kalp rahatsızlıklarını gidermeye yarayıp yaramadığının tespit edilebilmesi için daha fazla araştırma yapılmasına ihtiyaç var. Söz konusu araştırma bu yönde bir ölçüm yapacak şekilde tasarlanmamış. 

Yine de Trivedi eldeki sonuçlara göre “aile hekimlerinin depresyon vakalarında hastalarına sadece antidepresan ilaçlar değil, aynı zamanda egzersiz de yazmalarını tavsiye ederim” diyor.