AYM’den Diyanet’e laiklik sınırı

Fetvaları, açıklamaları, bütçesi ve kadrosuyla gündem konusu olmaya devam eden Diyanet İşleri Başkanlığı’na (DİB) 65 yıldır uygulanan ‘siyaset yasağı’ söz konusu; Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yasa’da yer alan, “Siyasi partilerden herhangi birini veya onların tutum ve davranışını övemez. Bu gibi hareketleri tahkikatla sabit olanların, ilgili ve yetkili mercilerce işine son verilir” düzenlemesi Diyanet’in tüm personelini kapsıyor.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Diyanet personelinin siyaset yapma yasağının iptal edilmesine ilişkin talebi oybirliği ile reddetti.

AYM, imamlar için 65 yıldır uygulanan siyaset yasağını, 'Demokratik ve laik devlet sisteminin, İslam dininin inançlarıyla ilgili işleri yürütmek amacıyla faaliyette bulunan bir kurum tarafından yapılabilecek olası müdahalelere karşı korumanın anayasal zorunluluk olduğu' gerekçesine dayandırdı.

Eskişehir 2. İdare Mahkemesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yasa’sında yer alan, ‘Siyasi partilerden herhangi birini veya onların tutum ve davranışını övemez’ şeklindeki düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Mahkeme iptal istemini, 'övme ve yerme fiilinin net bir şekilde ifade edilmediği', kapsamının belirsiz olduğu, işine son verme cezasının ise 'ölçüsüz bir yaptırım olduğu' gerekçesine dayandırdı.

Resmi Gazete’de yayımlanan gerekçede, kuralın, Diyanet personelinin ifade özgürlüğüne bir sınırlama getirdiğinin kabul edildi. "Anayasada, ifade özgürlüğünün Cumhuriyet’in temel niteliklerinin korunması amacıyla sınırlandırılabileceği ifade edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek görevleri yerine getireceği belirtilmiştir” ifadeleri kullanılan gerekçede şunlar paylaşılıyor:

“Anayasada Diyanet İşleri Başkanlığına anayasal bir statü tanınmış ve laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalarak faaliyette bulunması öngörülmüştür.’’

 

https://www.artigercek.com/diyanet-e-laiklik-siniri