May 09 2018

‘Aile dostu’ dizilere teşvik geliyor

‘Aile ve çocuk dostu’ olarak nitelenen yapım ve dizileri yayımlayan kanallara teşvik ödülü, bu yapım ve dizilere ise aile ve çocuk dostu yapım ve dizi unvanı verilecek. 

'Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizilerin Teşvik Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Aile bütünlüğü ve sürekliliğiyle çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel, ahlaki gelişimlerini destekleyecek nitelikteki aile, çocuk dostu yapım ve dizilerin yayınlanmasının teşvik edilmesine yönelik hazırlanan yönetmelikte, bu tür dizi ve yapımları yayımlayan medya hizmet sağlayıcılarını teşvik etmek üzere verilecek ödüllerle bunların usul ve esasları yer aldı. 

Başvuracak yayınlarda RTÜK'ten yayın lisansı bulunan veya yayın hakkı olan medya hizmet sağlayıcıları tarafından yayınlanmış olması şartı aranacak.

Değerlendirmelerin ardından aile ve çocuk dostu olduğu belirlenen yapım ve dizileri yayınlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara teşvik ödülü verilecek, bu yapım ve dizilere de aile ve çocuk dostu yapım ve dizi unvanı verilecek. 

Kurulun mansiyona uygun bulduğu yapım ve diziler de aynı unvanla ödüllendirilecek. Söz konusu unvana hak kazanan yapım ve diziler, aile ve çocuk dostu yapım ve dizi logosu kullanabilecek. Bir dizi, sadece bir kategoriden ödüllendirilecek.
.
Teşvik ödülüne yönelik değerlendirme süreci kapsamında RTÜK'e gelen başvurular Üst Kurul ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca belirlenecek beşer kişiden oluşan alt komisyona havale edilecek.

Alt komisyonun değerlendirme kriterlerine göre yapacağı incelemenin ardından adaylar seçici kurula gönderilecek. Seçici kurul, RTÜK'ten en az iki, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından en az iki üst düzey yönetici olmak üzere akademisyen, medya profesyoneli, bilim ve sanat alanında olmak üzere 8 kişiden oluşacak.

Teşvik ödülleri RTÜK tarafından bir önceki yılda uygulanan idari para cezalarının parasal tutarı toplamının yüzde 20'sini aşmamak kaydıyla Üst Kurul bütçesine konulan özel ödenekten karşılanacak. Ödüller, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile RTÜK'ün belirleyeceği yer, zaman ve usulde sahiplerine verilecek.

https://www.ntv.com.tr/turkiye/aile-ve-cocuk-dostu-diziler-geliyor