Merkez Bankası’na göre doları yükselten yabancılar değil

Dolar 4, Euro 5 TL’ye dayanınca bir yandan Hükümet diğer taraftan da kendisine yakın medya bir suçlu arayışına girip daha önce pek çok örneğini gördüğümüz gibi yabancıları suçladı. Hatta bir gazete bir adım ileri gidip Hazine ihalelerinden çokça bono alan yabancı bir bankanın zarar etmek pahasına dövizi yükselttiğini ileri sürdü. Yükselen cari açık, Moody’s’in not indirimi gibi etkenler nedense pek akıllara gelmedi. Oysa İktidar ve medyası her kur artışında yabancıları suçlasa da 2017 başından bu yana yabancılar Türkiye’ye 27 milyar dolara yakın portföy yatırımı getirdi. Bu rakam ülkenin aynı dönemde 50 milyar doları aşan döviz açığının kapatılmasında, Hazine’nin borçları çevirebilmesinde, kamu bankaları yoluyla büyümenin finansmanında kullanıldı. Merkez Bankası’nın açıkladığı son veriler de dövizdeki yükseliş konusunda yabancıları aklıyor.

Dünya’daki köşesinde dün  “Kuru kim artırıyor” sorusunu  sorup yanıtlar arayan Alaattin Aktaş, bugün de gelişmelerin devamını yazıyor. Merkez Bankası’nın dün açıkladığı haftalık menkul kıymet istatistikleri rakamlarına değinen yazar, ‘Baktık ki, bu artışta yabancıların hiç etkisi yok. Yurtdışında yerleşikler geçen hafta 25.7 milyon dolarlık hisse senedi, 234.4 milyon dolarlık da devlet iç borçlanma senedi almak suretiyle net 260.1 milyon dolar getirmişler. Yabancılar, 9-16 Mart haftasında da 241.1 milyonluk net alım yapmışlardı’ diyor.

Son üç aylık verileri de aktaran Aktaş, yurtdışı yerleşiklerin Ocak ayında 301 milyon doları hisse senedi, 954 milyon doları da DİBS olmak üzere yaklaşık 1.3 milyarlık alım yaptığını vurguluyor.

Şubatta hisse senedinde 361 milyon dolarlık çıkışa karşın DİBS’te 35 milyon dolarlık giriş olduğunu, net çıkışın 326 milyon olarak gerçekleştiğini ifade ediyor. Aktaş şunları söylüyor:

‘Bu ay 23 Mart’a kadar olan dönemde ise hisse senedinde 106, DİBS’te 214 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Yabancılar yılbaşından 23 Mart’a kadar 165 milyonluk hisse senedi satarken 775 milyonluk DİBS aldılar ve getirdikleri net döviz 610 milyon oldu.’

Aktaş’ın yazısına göre Merkez Bankası verileri hem iktidar hem de ona bağlı medyanın ‘Doları Türkiye’nin büyümesini engellemek isteyen yabancılar yükseltiyor’ söylemini yine çürütüyor.

https://www.dunya.com/kose-yazisi/buyuduk-buyuduk-de-ne-kadar-buyuduk/409430