Z kuşağı iş dünyasının kurallarını alt üst etmeye geliyor

Sabit mesai kavramı pek çok kuşağın deneyimlediği, tabi olduğu ve başka türlü çalışma sistemini pek de tanımadığı iş dünyasına ait bir kavram. 

Ancak X ve Y kuşağı esnek olmayan saatlerle çalışma hayatını sürdürüp tamamlarken Z kuşağı esnek çalışma şartları konusunda ısrarcı.

2019 yılında yapılan "Türkiye'nin En İyi İşverenleri Benchmark" araştırması, Z kuşağının iş dünyasına yaklaşımının seleflerinden daha farklı olduğunu ortaya koydu. 

Buna göre, iş dünyasının yeni oyuncusu Z kuşağı, X ve Y kuşaklarına göre çalışma hayatına daha farklı yaklaşıyor ve esnek çalışma olanakları, çalıştıkları ortamın fiziksel özellikleri, topluma değer katma biçimleri ve sosyal olanaklar ile yan haklara büyük önem atfediyor.

Ancak X ve Y kuşağının beklentisi ise, iş verenler ile kurulan ilişkinin sağlıklı olması, dostane bir çalışma atmosferi yönünde. 

Araştırmanın bir başka bulgusu ise, yönetici-çalışan güveninin yüzde 82 oranında olması. 2019'da ise bu oran yüzde 87'ye çıktı. Yine de bu oran, Latin Amerika ve Asya ülkelerinin gerisinde. 

Çalıştığı iş ortamından memnun olanların oranı açısında ilaç sektörü ilk sırada. Bu oran, yüzde 80 olarak kaydedilirken, profesyonel hizmetler yüzde 77 ile ikinci, bilgi teknolojileri ve üretim-imalat sanayi yüzde 73 ile üçüncü sırada.A

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Great Place to Work Türkiye Müşteri Çözümleri Takım Lideri Burcu Pekgüzel, çalışan-işveren arasındaki güvene dair şunları söyledi:

"Araştırmamızda özellikle kriz ortamının yaşandığı süreçlerde güven kültürünün şirketlerin başarısında ne kadar önemli olduğunu gördük. Ortaya çıkan rakamlar, Asya ve Latin Amerika'yla kıyaslandığında bu yolda alınması gereken bir yol olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. Güven kültürünün inşası, çalışanların iş yerlerine olan bağlılıkları, çalışanlarla yöneticiler arasındaki iletişimin sağlıklı kurulması kurumların başarısı açısından kritik öneme sahip."

Haberin tamamına buradan ulaşabilirsiniz