Şub 15 2018

Belge'nin 'Şairaneden Şiirsele'si üzerine: Onun pornografisinin gerisinde...

Prof. Murat Belge, son kitabı ‘Şairaneden Şiirsele’de şiirin edebiyat kuramındaki yeri ve kişisel tanışıklıkların bıraktığı izleri tartışmaya açıyor. Şiiri toplumsal kültürle ilişkisi çerçevesinde inceliyor kitabında.

“Türkiye’de Modern Şiir” alt başlığı ile yayımlanan kitapta; Ahmet Haşim’den, Nâzım Hikmet’e, Cemal Süreya’ya, Edip Cansever’e, Ece Ayhan’a, İlhan Berk’e, Ülkü Tamer’e kadar yirmi bir şair ele alınıyor.

Kitabına yöneltilen eleştiriler son dönemde bazı yazarlar tarafından kaleme alınıyor.

Halim Şafak, Evrensel’deki yazısında “Kültür sanat edebiyatla ilgili burjuva bir aileden gelmenin oluşturduğu okurluk ve yaşantı temelli birikim baştan Murat Belge’nin yazıp söylediklerine katkıda bulunduğu kadar müdahale etmiş ve belirlemiştir” diyor

Bu etkenlerin, Murat Belge’yi de otorite olarak İstanbul merkezli bir sanat edebiyat ve politik pratiğin içinde tutarak fazladan söz konusu etrafın geçmiş birikimini de kendine dahil etmesine izin verdiğini söylüyor.

Belge’nin ‘Şairaneden Şiirsele’ kitabının “buna en somut ve en son örnek olduğu görüşünü dile getiren Şafak, şöyle devam ediyor.

“Belge’nin ele aldığı şairlerin büyük çoğunluğuna doğrudan adıyla seslenmesi ya da böyle bir seslenmeyi tercih etmesi ve böyle bir dil oluşturması da yukarıda belirttiğimiz yükseklikle ve onu geçmişe dönük bir tam bir yakınlığa ve tanıklığa dönüştürmekle ilgilidir.”

Ahmet Oktay’daki alçak gönüllüğü ve mütevazılığı Belge’nin yazıp söylediklerinde bulunamayacağını söylüyor Şafak ve ekliyor:

“Çünkü başta da belirttiğimiz gibi herhangi bir konu ya da olguyu teknik tartışma düzeyine getirir ve öyle tartışırsak konuyla ilgili vahameti ve pornografiyi ne yazık ki gözden kaçırırız. Buysa Murat Belge’nin şiire bakışa biyografiden katkı sağlamak dediği şeyi de baştan sorunlu ve pornografik hale getirir.”

İnsan hayatının tartışmaya dahil edilmesinin şart olduğunu belirtirken, düşünceyi ve tartışmayı belirleyen başat öge haline gelmemesi gerektiğini savunuyor Şafak. Aksi halde konuyu pornografikleştirmenin de ötesine geçeceğini belirtiyor bunun.

Belge’nin kitabını da bu nedenle “şiirden çok şairin hayatı üstünden tartışma konusu ve mahkum edilmiş” bir kitap olarak değerlendiriyor.

“Murat Belge’nin yazdıklarının dikkatli bir okuru olsam da eleştirel çalışmalarında bağlam ve düzeylerin eksik ve geliştirilmeye kapalı olduğunu düşünüyorum” diyen Şafak, “Bu noktadaki kültürel birikim bir dil ve söylem geliştirmesine de pek izin vermemiş onun daha fazla gazeteci olmasına katkıda bulunmuştur” ifadesini kullanıyor. 

Bu dilin eleştirel olmadığı gibi akademik sayılmayacak bir teknikliğe de sahip olduğunu öne süren yazara göre, Belge’nin tartışmaya çalıştığı ve görüş öne sürdüğü ne varsa onun pornografisinin gerisinde ve gölgesinde tuhaf bir şair eleştirisi olarak kalmış. 

https://www.evrensel.net/haber/345579/murat-belgenin-biyografi-temelli-sair-elestirisi

Related Articles

مقالات ذات صلة

İlgili yazılar