Eğitim Sen genel başkanı:  ‘Çember’ sistemiyle imam hatip liseleri dayatılacak

Liseye geçişte TEOG sınavının büyük tartışmaları beraberinde getirerek kaldırılmasının ardından, yeni geçiş sistemi olan ‘çember’ sistemi ilk kez bu yıl liselere geçişte uygulanacak. Yeni sistemin nasıl işleyeceğine ilişkin sorular henüz tam anlamıyla cevaplanmış değil.

Şimdiye kadar belirlenen sistemin teknik olarak nasıl işleyeceğini yönetim bilimi uzmanı Doğan Ceylan değerlendirirken, Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, ‘çember’ sisteminin anlatıldığı gibi işlemeyeceğini ve yeni sistemde İmam Hatip Liseleri’nin dayatılacağını öne sürüyor.

‘Çember’ sisteminde ortaokul ve liseler birbirleri ile eşleştirilecek ve öğrenciler öncelikle okulunun eşleştiği okullar için tercihte bulunacak. Tercih ettiği okula müracaat kontenjandan fazla değilse öğrenci oraya yerleştirilecek. Ancak başvurunun kontenjan sayısından fazla olduğu durumlarda 9. sınıflarda sırasıyla; OBP, 8. 7. ve 6. sınıf yıl sonu başarı puanı yüksek olana, eşitliğin bozulmaması halinde yaşı küçük olana öncelik verileceği bildiriliyor.

Öğrencinin ortaokuldaki ders başarısının liseye geçişte etkisi sorulduğunda Ceylan, merkezi sınavla girilecek okullarda ortaokul notlarının önemi olmadığını anlatıyor.

‘’Sınavsız kayıt yapılacak liselerde başvuru kontenjandan fazla değilse öğrencilerin tercihlerine yerleşecek ancak başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda Ortaokul Başarı Puanı (OBP) etkin olacak. OBP’ye 5. sınıf dahil değil. OBP, öğrencinin 6, 7, 8. sınıf başarı puanlarının ortalaması alınarak hesaplanacak. Öğrenci bu puanın üstünlüğüne göre okula yerleşecek. OBP eşit ise sırasıyla öncelikle 8., 7. ve 6. sınıf yıl sonu başarı puanı yüksek olana, yine eşitliğin bozulmaması halinde ise yaşı küçük olana öncelik verilecek,’’ diyen Ceylan, Türkiye’de öğrencinin başarısına bakmaksızın herkesin kayıt alanındaki en başarılı liseyi ilk tercihine yazacağını paylaşıyor.

Merkezi sınav puanıyla girilecek okullar sorulan Ceylan, bunların fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları olduğunu söylüyor.

Öte yandan merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde yaşı küçük olana öncelik verileceği bildiriliyor.

Sınavsız girilen okullarda ise kayıtta öncelik ilk olarak öğrencinin devam ettiği ortaokul. Ceylan, süreci şöyle anlatıyor:

‘’İl/ilçe millî eğitim müdürlüğünce ortaokul ve liseler birbirleri ile eşleştirilecek ve çocuğunuz ilk önce okulunun eşleştiği okullar için tercihte bulunacaktır. Tercih ettiği okula müracaat kontenjandan fazla değilse oraya yerleştirilecek. Başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda 9. sınıflarda sırasıyla; OBP, 8. 7. ve 6. sınıf yıl sonu başarı puanı yüksek olana, eşitliğin bozulmaması halinde yaşı küçük olana öncelik verilecek.’’

Kayıt alanındaki tercih ettiği okula yerleşemeyen öğrencilerin ise aynı merkez ilçe/ilçedeki diğer ortaöğretim kayıt alanlarındaki boş kontenjanı bulunan okullara tercihe ve OBP üstünlüğüne bağlı olarak yerleştirileceğini anlatıyor Ceylan.

Sınavsız kayıt yapan okullar açısından okul türlerinin her birinin kendi arasında her sınıf seviyesinde, okul türleri arasında 10. sınıf sonuna kadar nakil hakkı olduğunu paylaşıyor Ceylan.

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan’a göre ise ortaöğretime geçişteki ‘çember’ sistemi işlemeyecek ve İmam Hatip Lise’leri dayatılacak.

‘’3’lü çember sistemi, yerleştirme komisyonuna verilen okul türlerine ‘dengeli dağıtım’ yetkisi ile öğrencilere zorunlu bir şekilde imam hatip liselerini ve meslek liselerini dayatmaktadır,’’ diyen Aydoğan,  5 zorunlu okul tercihi ifadesiyle de öğrencilerin yapacağı ilk 3 tercihten (Çember sisteminde 3 Anadolu lisesi, 3 meslek lisesi, 3 imam hatip lisesi ‘seçenek- sizlik-leri’ yer almaktadır) sonraki 2 okul ‘seçimi’ zorunlu olarak öğrencilerin imam hatip veya meslek liselerine yerleştirilmelerini dayattığını öne sürüyor.

Özellikle az nüfusu olan yerleşim yerlerinde 9 okul ‘seçeneği’ bulunmadığından öğrencilerin adreslerinden kilometrelerce uzakta liseleri yazmak zorunda kalacağını ifade eden Aydoğan, MEB açısından bir başka semtteki öğrencinin de A semtindeki liseleri tercih etmesinin sağlanması ve böylelikle de kontenjanın doldurulması gerekeceğine değinerek, MEB’in paylaştığı ‘öğrencinin evine en yakın okula gideceği’ sözünün de gerçeği yansıtmayacağını iddia ediyor.

Uzak yerlerdeki okulları yazmak zorunda kalacak olan öğrencilerin, barınma problemi üzerinden pansiyonlu liseleri yazmak durumunda kalacağını ifade eden Aydoğan, lise türleri arasında fen lisesi, Anadolu lisesi, sosyal bilimler lisesi, güzel sanatlar lisesi pansiyonlu okul kontenjanları toplamı 13 bin 260 iken, yalnızca imam hatip lisesi kontenjanları tüm pansiyonlu okul türleri kontenjanı toplamından daha fazla - 16 bin 220 - olduğunu bildiriyor.

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/egitim/929279/Egitimde_kaos_devam_ediyor..._Cember_sistemi_iHL_icin_daraltiliyor.html