Mar 06 2018

Milli Eğitim Bakanlığı, hazırladığı raporda kendini başarısız buldu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) kendi hazırladığı 2017 Faaliyet Raporu’nda hedeflerinin üçte birini tutturamadığı görüldü; bakanlık 22 başlıkta hedeflerinin yarısını tutturamayarak faaliyetlerine ‘iyileştirilmeli’ notunu düştü.

MEB’in yıllardır yüzde 50 hedef belirlediği, kütüphanesi olan okul oranının yüzde 38’de kalmasını “makul” olarak değerlendirmesi raporda yer alan bilgiler arasında.

Hedeflerinin 3’te birini tutturamayan bakanlık, 25 başlıkta kendisine ‘makul’ notu verirken 22 başlıkta faaliyetlerine ‘iyileştirilmeli’ notunu düştü.

MEB, uzağında kaldığı hedefler kapsamında yurtdışındaki FETÖ okulları yerine MEB’e bağlı okullarda öğrenimlerine devam etmesini istediği öğrenci sayısının artırılması dikkat çeken bilgiler arasında.

MEB’in ilkokulda ve lisede 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranında, meslek liselerinde ve diğer liselerin 11. sınıflarındaki sınıfta kalma oranlarında, okullarda derslerinde çok başarılı olarak onur veya iftihar belgesine layık öğrenci oranlarında da hedeflerini yakalayamadığı gözlemlendi.

İmam hatip ortaokullarında öğrenci başına okunan kitap sayısı, okullarda açılan dijital kitap içerikleri ile zenginleştirilmiş z-kütüphane sayısındaki eksiklikler de bakanlığın başarılı görülmediği alanlar oldu.

MEB,  ‘köle’ koşullarında çalıştırılan ücretli öğretmenlerin sayısının fazlalığı oranında da hedefi tutturamadığını paylaştı. Bakanlık, okul, öğrenci veya öğretmenlerin aldığı patent veya faydalı model başvurusundaki hedefini sadece ‘iki’ olarak değerlendirirken, başvuruların “bir”de kaldığı gözlemlendi.

Öte yandan MEB, ortaokulda, imam hatip ortaokullarında, liselerde, meslek liselerinde ve imam hatip liselerinde disiplin cezası ve yaptırım uygulanan öğrenci oranını düşürmek için başlattığı faaliyetlerden olumlu sonuç alamadı. Başarısızlığının karşılığı olarak kendisine “iyileştirilmeli” notu veren MEB’in mesleki ve teknik liselerde diğer liselere kıyasla 3 kat fazla olan ve her 10 öğrenciden birinin cezalarla karşılaştığı istatistikleri paylaştı.

FATİH Projesi kapsamında da hiçbir hedefine ulaşamayan MEB, başarısızlığının gerekçesini şu ifadelerle açıkladı:

“İhale çalışmaları devam etmektedir. Bu nedenle etkileşimli tahta kurulumu ve tablet dağıtımında ilerleme kaydedilememiştir. Yine yeni ihale yapılmadığı için okullara çekilen uç sayıları göstergelerde yer aldığı şekilde gerçekleşmiştir.”