Rektörler dekanlara mobbing mi uyguluyor? YÖK'ten uyarı geldi

Partizanlık, adam kayırmanın (nepotizm) giderek yaygınlaşması ve liyakat sahibi olmayanların devletin kurumlarında yerleştirilmesine yönelik eleştiriler sürürken, Yüksek Öğretim Kurulu'ndan (YÖK) rektörlere 'dekanlara mobbing uygulamayın' uyarısı geldi.

Pervin Kaplan'ın blogunda yayımladığı habere göre, YÖK yazılı bir uyarı yayımladı ve rektörleri dekanlara mobbing uygulamaması konusunda uyardı. 

Mobbing, iş ortamında üst düzey yöneticilerin alt kademedeki ve yönetimi altındaki çalışanlara yönelik psikolojik baskısını ifade ediyor.

Kimi zaman mobbing, denkler arasında da gerçekleşebiliyor.

Habere göre, yeni atanan rektörlerin mevcut dekanlara yönelik sergiledikleri bazı tutum ve uygulamalara ilişkin son dönemlerde çeşitli şikâyetlerin ve duyumların YÖK’e ulaşması üzerine, YÖK üniversitelere yazı gönderdi.

YÖK bütün devlet üniversitelerine uyarı yazısı gönderdi. Yazıda, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Anayasada fakültelere dekan atamalarının nasıl gerçekleşeceği belirlendiği hatırlatıldı. Görev süreleri, rektörlerin görev süresinden bağımsız tutulmuşken, kimi üniversitelerde yeni atanan rektörlerce mevcut dekanlara görevden ayrılmaları yönünde telkinde bulunulduğu veya mobing yapıldığı bilgilerinin alındığı ve şikâyetlerin ulaştığı belirtildi.

Yazıda şöyle denildi:

“Yükseköğretimde yönetişim modelini öne çıkaran YÖK olarak, yeni atanan rektörlerce mevcut dekanlara görevlerini bıraktırmaya yönelik herhangi bir tutum takınılmamasını, üniversitelerin çoğulcu bir yönetim anlayışıyla ve mevzuat çerçevesinde bileşenleri ile birlikte yönetilmesini özellikle önemsiyoruz.”

Haberin tamamına buradan ulaşabilirsiniz