May 18 2019

Tınaz Titiz: Davranış Tohumlama nasıl kullanılacak?

 

 


Toplumsal sorunlar karşısında bireyler çoğunlukla edilgen bir rolde, herhangi kayda değer bir etkileri olamayacağına inanmış durumdadırlar. Halbuki toplumların çeşitli alanlardaki kültürleri hep birer tohumlama ile başlamıştır. Davranış Tohumlama adı verilen yaklaşım işte bu “harekete geçirme” işlevini tetikleyebilecek bir yöntemdir.

Tınaz Titiz, eğitim ve kişisel gelişim podcastleriyle dinleyicilere sesleniyor...