Mar 24 2019

Tınaz Titiz: Yozlaştırıcı okullara dikkat!

1985-89 yılları arasında Devlet Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlerini icra eden Tınaz Titiz, Ahval'de eğitim ve kişisel gelişim alanında podcast yayınları ile okurlara ve dinleyicilere ulaşacak.

Titiz, ilk yayınında, Türkiye'de kangren halini alan ve son yıllarda yapboza dönüşen eğitim sistemindeki sorunlara eğiliyor. Özellikle okul seçiminin artık çok önemli olduğunu söyleyen Tınaz, "Yozlaştırıcı okullara dikkat" diyor.


  • “Eğitim” sözcüğü kişiyi “eğerek” istendik bir kalıba sokmaya çalışırken, education ise tam aksine eğilme olasılığı karşısında kişiyi “dik durdurma”ya çalışıyor. Bu farkı lütfen hiç unutmayalım.
  • Eğitimden en temel beklentimiz nedir? Rol modeli olarak çalışıp çabalayıp bir değer üreterek dik durabilen mi yoksa hiçbir değer üretmeden, “gücünün yetmediğine yaltaklanan”, “gücünün yettiğine efelenip onu ezen” bir kişilik mi?
  • “Resmi okul kurumu”, “Beğenmediği kişiyi iki kaşının arasından vuran TV dizileri okulu”, din kitabını kendi dünya görüşüne göre yorumlayan yüzlerce din istismarcısının TV programları okulu”, “Stadyumlardaki okul”, “Ana dilini yarım yamalak bilen insanların oluşturduğu dil okulu” ve daha onlarca okul. Bu “çoklu okul” ürünleri çocuklarımız ve beklentilerimiz. Oksimoron bu mu demek?