Ara 20 2017

TÜİK: Öğrenci başına yıllık harcama OECD ülkelerinin beşte biri

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 2016’daki yıllık eğitim raporunda, Türkiye’yi 38 OECD üyesi ülke arasında 35. sırada konumlandırmıştı. Raporda, eğitim süresi ve öğrencilerin eğitim sonrası yetenek ve donanımlarının yanı sıra, 25 ila 64 yaş arasındaki yetişkinlerin lise ve üstü eğitim olanaklarına erişimi gibi ölçütleri değerlendiriliyor. Peki eğitim harcamaları konusunda ne durumdayız?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı eğitim harcamaları istatistiklerini açıkladı. TÜİK’e göre Türkiye'de eğitim harcamaları 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 18,9 artarak 160 milyar 873 milyon TL oldu. 2016 yılındaki artışların dağılımı ise şöyle; yüzde 31,6 ile ortaöğretim, yüzde 20,3 ile yükseköğretim.

Diğer yandan eğitim harcamalarının, gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı 2015 yılında yüzde 5,8 iken, 2016 yılında yüzde 6,2 oldu.

 Türkiye'de 2016 yılında yapılan eğitim harcamalarının yüzde 74,2'si devlet tarafından finanse edilirken eğitim harcamaları içerisinde hane halklarının yaptığı harcamaların payı ise yüzde 18,8 olarak bildiriliyor.

Devlet kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 29,8'ini (31 milyar 348 milyon TL) yükseköğretim, yüzde 28,1'ini (29 milyar 524 milyon TL) ilkokul oluşturuyor. Özel kurumlarca yapılan harcamaların ise yüzde 43,3'ü (11 milyar 613 milyon TL) yükseköğretim, yüzde 32,6'sı (8 milyar 752 milyon TL) ortaöğretime yapıldığı bildiriliyor.

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2015 yılında 6 bin 382 TL iken, 2016 yılında 7 bin 449 TL olarak gerçekleşti. OECD ülkelerinde ise öğrenci başına yıllık harcama 40 bin lira.

2016 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 14 bin 201 TL ile yükseköğretim olarak belirlendi.

Öğrenci başına toplam eğitim harcaması bir önceki yıla göre yüzde 16,7 artarken eğitim harcamalarının 2016 yılında 2015 yılına göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi ise yüzde 30,7 ile ortaöğretim oldu. İlkokul ise yüzde 20,2 ile ortaöğretimi takip etti.