Mar 19 2019

Atilla Yeşilada: İslamofobi üzerinden ekonomiyi bekleyen karanlık senaryo

Yeni Zelanda’da katledilen 49 Müslüman bir kez daha İslamofobi tartışmalarını gündeme getirdi.

Ekonomist Atilla Yeşilada, YouTube kanalında İslamofobi üzerinden ekonomideki geleceği analiz ediyor.

"İslamofobi salt bir asayiş ve sosyal sorun değil. Ekonomik geleceğimizi de derinden etkileyecek" diyen Yeşilada,  "Samuel Huntington’un Medeniyetler Çatışması tezinin hakim olduğu bir gelecekte, Türkiye teknoloji transferi, vize temini ve turizmde zorlanabilir" görüşünü dile getiriyor ve ekliyor:

"Medeniyetler yerine dinler kelimesini ikame etmek artık daha doğru, çünkü Müslümanlık ve Hristiyanlık – Asya din-felsefeleri arasında bağdaştırılması güç ihtilaflar ortaya çıkıyor. Bir yanda global bir tüketim ve teknoloji kültürü, öte yanda ise taban taban zıt sosyal ve evrensel değerler benimseyen toplumlar oluşuyor. Bu toplumların yakın bir gelecekte ekonomik ve diplomatik olarak da yollarını ayırması bir olasılık. Soğuk Savaş ve Ticaret Savaşları, ideolojik ayrımların dünyayı nasıl böldüğünün yakın tarihteki örnekleridir."

Kötü senaryonun, dünyanın Müslüman-Hristiyan-Asya dinleri arası soğuk savaşa evrilebilme ihtimali olarak ortaya çıkabileceğini söyleyen Yeşilada, "Müslümanların diğer kültürlere ait ülkelerde serbest dolaşımı, ticaret ve yatırımlarına kısıtlamalar getirilir. Finansal ve teknolojik yaptırımlar dönemi başlar. Türkiye turist ve finansman cezbetmekte zorlanır" ifadesini kullanıyor.