Devletin kesesinden yapılan tüm yardımlar gizlenmiş!

Sayıştay raporu, 2017 yılı itibariyle devletin kesesinden, vakıf, dernek, kurum, birlik ve kuruluşlara yapılan yardımların miktarının gizlendiğini ortaya çıkardı.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, geçen yıl devlet kurumlarının kasasından bahsi geçen kurumlara tam 3.7 milyar Türk Lirası aktarıldı ancak bu paranın hesabı verilmedi. 

Rapor, yardım yapılan kuruluşlara ilişkin bilgilerin gizlendiğini, yardım alan bu kurumların faaliyet alanlarına dair bilgi verilmediğini tespit etti.

Bu yöntemle tam 151 devlet kurumunun kasasından, söz konusu dernek, vakıf, sandık, birlik ve kuruluşa yardım yapıldı. 

Hesaplamaya göre belediyeler ve il özel idareleri hariç, kamu idarelerinin kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara bir yıl içinde yaptığı toplam yardım 3.7 milyar liradan fazla.

Sayıştay tarafından hazırlanan Genel Değerlendirme Raporu'na göre, 151 kamu idaresi, yardım yaptığı kuruluşlara dair bilgiye idare faaliyet raporlarında yer vermedi. 

Bu idarelerden 10’u genel bütçeli idare, 39’u üniversite, altısı diğer özel bütçeli idare, 88’i belediye ve sekizi il özel idaresinden oluşurken, kar amacı gütmeyen kurumlara yapılan yardımlar için, 'dernek, birlik, vakıf üniversiteleri, kamu işveren sendikaları, memurların öğle yemeği, sosyal amaçlı fonlar, Türk kültür varlığının korunması ve tanıtımı, bağımsız spor federasyonları, Türkiye Maarif Vakfı”na yapılan bağışlar' ibareleri kullanılıyor.

Habere göre, Sayıştay'ın denetlemesinin engellendiği bu kurumların bazı harcamaları şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı 2017 yılında; dernek ve vakıf gibi kurumlara 7 milyon 975 bin yardım yaptı. Başbakanlık’ın kesesinden ise, 1 milyon 548 bin 814 lira çıktı. Devletin en tepesi dernek ve vakıflara 2017 yılında 9 milyon 523 bin 814 TL aktardı.

Parlamenter sistemde görev alan 21 bakanlıkın bütçesinden kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan cari transfer ise 2 milyar 182 milyon 504 bin 450 lira oldu. 
Yüksek yargıdan 3 milyon: Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu’nun dernek ve vakıflara toplam yardımı 3 milyon 825 bin 59 TL’yi buldu.

YÖK’e ilişkin Sayıştay raporunda, cari transferler kaleminde derneklere ve vakıflara yapılan yardımlarla ilgili bilgi yer almıyor. ÖSYM’nin ise dernek ve vakıflara bütçesinden 82 bin 546 TL ödeme yaptığı bilgisi yer alıyor.

Sayıştay tarafından denetlenen devlet üniversitelerinden sadece 31 tanesi harcamaları içinde kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler kalemini özel olarak bildirdi. 31 üniversitenin içinde dernek ve vakıfların da olduğu toplam para transferinin 22 milyon 52 bin 919 liraya ulaştığı görüldü."

Yazının tamamını buradan okuyabilirsiniz