Ekonomist Mahfi Eğilmez'den dört kitap tavsiyesi

Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Dönüşüm Taner Berksoy’a Armağan, Derleyenler: Nazım Engin, Erhan Aslanoğlu, Oral Erdoğan, Burhan Can Karahasan, Kenan Tata, İmge Kitabevi, 2018
Bu kitabın nasıl bir uğraşı sonucu bu noktaya geldiğini dışarıdan da olsa yaşadığım için kitabı derleyenlerin emeklerinin her türlü teşekkürü hak ettiğini vurgulayarak başlayayım değerlendirmeme. Kitap, Taner Berksoy’un anılarıyla başlıyor ve sonra 30 önemli akademisyenin son derecede önemli konular üzerine yazdığı makaleleriyle devam ediyor. Ekonomi ve sosyal bilimler öğrencileri için olduğu kadar akademisyenler ve konuyla ilgilenenler için de esaslı bir başvuru kitabı. Ayrıca Taner hocanın anlattıklarıyla Asaf Savaş Akat’ın iktisat öğretimi üzerinde yazdığı makale bu konularda eğitim alacaklar için de rehber niteliği taşıyor. Bendeniz kitaba Türkiye’nin dış finansmana bağımlılığı konusundaki uzun makalemle katkıda bulundum. Osmanlı’da kapitülasyonlar ve dış borçlarla başlayan dış finansmana bağımlılığın nasıl geliştiğini, nasıl sonlandırıldığını ve 1950’lerden başlayarak yeniden nasıl ortaya çıktığını ele alarak inceledim.

Önemli makalelerle dolu bu kitabı herkese öneriyorum.

İktisadi Konular Hakkında Yazmak, Deirdre N. McCloskey, (Türkçesi Pelin Tuştaş), Heretik Yayınları, 2017
Bazı okurlar bana genel olarak yazı yazmak bazıları da ekonomi konusunda yazmak için nasıl bir yol izlemek gerektiğini soruyorlar. Bu konuda kendi görüşlerimi içeren bir yazı yazacağım ama onu yazmadan önce elime geçen bu kitabı sizinle paylaşmaya karar verdim. Öncelikle şunu söyleyeyim kitap çok hoş, kısa ve öz bir kitap. Yazmak iktisatçının mesleğidir diye başlıyor ve son derecede yararlı, doğru tavsiyelerle devam ediyor. Kitap kısa kısa bölümlerden oluşuyor. Her bir bölümde son derecede basit ama yararlı öneriler yer alıyor. Yazının şekli, içeriği, tabloların nasıl oluşturulması gerektiği anlatılıyor. Kitapta, makale yazarken kullanılmasından kaçınılması gereken kelimelere de yer veriliyor. Açıkçası ben de o bölümden önemli şeyler öğrendim.

Yazmak isteyen herkes için bir kaynak kitap.

İktisat: Eleştirel Ders Kitabı, Rod Hill ve Tony Myatt (Türkçesi: Hüsnü Bilir) Heretik Yayınları, 2017.
Ekonomi, özellikle de mikroekonomi, dayandığı neoklasik yapı nedeniyle öteden beri eleştirilir. Ben daha ekonomi öğrenmeye başladığım yıllarda Sencer Divitçioğlu’nun Mikroiktisat kitabının önsözünü okuduğumda bu eleştirilerle karşılaşmıştım. Küresel krizden sonra bu eleştiriler iyice artmaya başladı. Bu kitap ekonomi bilimine yönelik eleştirileri en derli toplu ve kapsamlı biçimde ele alan kitaplardan birisi. İnsanların rasyonel olup olmadığından başlayarak piyasaların kusurlarına, marjinallik ölçümlerinin zaaflarından eşitlik – etkinlik değiş tokuşunun yanılsamalarına kadar pek çok konuyu ele alıp irdeliyor. Kitabın en önemli iddiası, arka kapağına da yansıtıldığı gibi, ekonomi kitaplarının nasıl düşünülmesi gerektiği kadar ne düşünülmesi gerektiğini de öğretmeye çalışmak gibi bir misyon üstlendiği iddiasıdır. Kuşkusuz böyle bir yaklaşım konuyu bilimsellikten çıkarıp idelojik olmaya taşıyan bir kusur. 

Günümüzde giderek daha fazla sorgulanan neoklasik teoriye dayalı ekonomik yaklaşım konusunda alternatifleri de görebilmek açısından konuyla ilgili herkes için çok yararlı olacağını düşündüğüm bir kitap. 

Kritovulos Tarihi (Türkçesi: Ari Çokona), T. İş Bankası Yayınları, 2015
İmrozlu Kritovulos 1451 – 1467 dönemini kapsayan tarihini yazmaya 1453’de başlamış ve son şeklini 1467’de Fatih Sultan Mehmed’e teslim etmiş. Esas olarak Fatih Sultan Mehmed’in bu dönemini anlatan kitap için İstanbul’un fethini en iyi anlatan kitap yakıştırması yapılıyor. Kitabın ilk kısmında (birinci kitap) Tarihin Başlangıcı bölümü şöyle başlıyor: “Evrenin yaratılışının 6959. Yılında (MS 1450 – 1) Sultan Murad şöyle başlıyor: “Evrenin yaratılışının 6959. Yılında (MS 1450 – 1) Sultan Murad 31 yılı tahtta olmak üzere 52 yıl yaşadıktan sonra vefat etti.” Bizanslılar evrenin başlangıcının M.Ö 5508’de olduğunu düşünüyorlardı.

Fatih Sultan Mehmed’in en önemli dönemini ve İstanbul’un fethini birinci elden öğrenmek isteyenler için son derecede önemli bir kaynak.    


Bu yazı Mahfi Eğilmez'in kişisel blogundan alınmıştır.